Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hela Herrljunga kan kommunicera med ljusets hastighet

Alla som vill kan nu ansluta sig till det öppna fibernätet i Herrljunga kommun. Herrljunga Elektriska har precis byggt ut den sista biten och fiberkartan är nu komplett, och det långt före de nationella direktiv som finns.

Herrljunga Elektriska AB är ett kommunägt företag med cirka 50 anställda och 100 Mkr i omsättning.

Den sista vita fläcken som behövde byggas ut för att hela Herrljunga ska ha tillgång till kommunikation med ljusets hastighet har precis färdigställts.

– Alla i Herrljunga, företag som hushåll, har fått erbjudande om att koppla upp sig på det öppna fibernätet som vi har byggt tillsammans med ett antal lokala fiberföreningar, säger Anders Mannikoff, vd på Herrljunga Elektriska.

Herrljunga i topp

Herrljunga hamnar i topp i Sverige med sin fiberutbyggnad. Det kommunala ”stamnätet” för fiber har byggts av det kommunala el- och fjärrvärmebolaget Herrljunga Elektriska, och stora delar av landsbygdens fibernät har byggts av olika lokala fiberföreningar.

– Samarbetet med fiberföreningarna har varit gott under hela resans gång, och det har också varit grundläggande för att vi ska kunna nå våra mål med utbyggnaden, säger Anders.

Det är ett tiotal fiberföreningar som varit med och byggt nätet.

– Tack vare samarbetet har vi också lyckats bygga in mer säkerhet och mer robusthet i nätet, fortsätter Anders. Vi har byggt extra nät och tryggat infrastrukturen med en plan B. Det innebär att om en del av nätet skulle grävas av till exempel, så kan kommunikationen ta en annan väg och fortfarande fungera. Jag tror personligen inte att det finns många andra fibernät i Sverige med lika hög robusthet.

Fiberutbyggnad har prioriterats

Fiberutbyggnad har prioriterats för att göra landsbygdskommunen Herrljunga än mer attraktiv. Det ska idag, med modern teknik, vara möjligt att bosätta sig och arbeta var man vill. Det är ett argument som styr Herrljunga Elektriskas verksamhet.

–  Vi har byggt ett komplett kommunalt fibernät mot bakgrund av att det hela tiden har funnits ett starkt intresse från allmänheten och de lokala fiberföreningarna har aktivt drivit sina medlemmars intressen. Tillsammans har vi byggt en mycket robust infrastruktur för framtiden, avslutar Anders Mannikoff med.

Kort om Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga Elektriska AB är ett kommunägt företag med cirka 50 anställda och 100 Mkr i omsättning. Verksamheten är el, värme och stadsnät samt genom dotterbolaget Herrljunga Vatten AB inom vatten- och avloppsverksamhet i Herrljunga kommun. I delägt bolag äger Herrljunga Elektriska elproduktion från både vatten- och vindkraft.