Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

DB Schenker vill inspirera, utveckla och leda förändring

Transportbranschens klimatpåverkan måste minska och det finns inga ursäkter för att vänta med åtgärder för att möjliggöra en cirkulär ekonomi som även inkluderar transporter. Bland de globala transportbolagen sticker DB Schenker ut som en aktör som satsar helhjärtat på hållbarhet inom alla områden.

Annica Arneving distriktschef DB Schenker Växjö/Nybro.

DB Schenkers globala hållbarhetsstrategi ger riktlinjer för hur man arbetar för att uppnå ökad hållbarhet även inom den svenska verksamheten. Som resultat av flera års målmedvetet arbete har DB Schenker nu ett av Sveriges mest heltäckande transport- och distributionsnät, baserat på regionala distrikt där man samarbetar med åkare som känner den lokala och regionala marknaden bäst.

– Åkarna är vårt ansikte utåt och det är genom dem som vi når slutkund. Därför är det oerhört viktigt att vi samarbetar med tjänsteleverantörer som delar vår värdegrund och som delar vår filosofi gällande kundnytta, service och inte minst hållbarhet. Vi samarbetar enbart med åkare som har samma långsiktighet i sin verksamhet som vi har, säger Annica Arneving, som ansvarar för DB Schenkers distrikt Växjö, med terminaler i Växjö och Nybro.

Alltid optimala transportlösningar

DB Schenkers verksamhet liknas ofta vid kollektivtrafik för gods. Det betyder i korthet att man har en unik förmåga att sy ihop smarta transportsystem och trafikledningslösningar som optimerar varje transport. Det är långt ifrån bara priset som styr.

– En optimal transportlösning handlar om många olika bitar som tillsammans skapar en konkurrenskraftig helhet med rätt pris för rätt produkt, minsta möjliga klimatpåverkan och så vidare. Detta har vi lång erfarenhet av inom koncernen och det gagnar i sin tur alla våra slutkunder och samarbetspartners i regionen, det vill säga distrikt Växjö, berättar Annica vidare.

I distriktet har DB Schenker kommit långt med hållbarhetsarbetet vilket bland annat visar sig i form av satsningen på elektrifiering av vissa transporter.

– I Växjö har vi en eldriven distributionsbil som helt fossilfritt kan distribuera gods i närområdet och för mer långväga transporter bland annat till Norge finns i distriktet två biogasbilar. Vi ser också att andelen kvinnliga chaufförer hos våra samarbetspartners ökar. Att locka fler kvinnliga chaufförer, transportledare och utvecklare är en viktig del i DB Schenkers hållbarhetsstrategi.

Vill inspirera, utveckla och leda förändring

Handelskammaren har bjudit in DB Schenkers hållbarhetschef Hanna Melander för att tala om utsläppshandeln och omställningen till fossilfria transporter. Eventet går av stapeln 21 april i Växjö.

Annica belyser att DB Schenker ofta uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete och till och med kan agera som föregångare i branschen, vilket den stundande inbjudan från Handelskammaren även understryker. Annica förklarar:

– Hela branschen står inför en enorm omställning som också kommer att innebära stora utmaningar när tung trafik ska ta sig hela vägen från fossilt till förnybart. Resan kommer att ta tid, men den behöver snabbas upp så långt det går, och därför är vi bland annat med i projektet E-Charge som handlar om att elektrifiera de tunga vägtransporterna. Här kan vi inom DB Schenker göra stor skillnad genom att inspirera, utveckla och leda förändring.

DB Schenker står för kvalitet i alla led, utan att tumma på hållbarhet. Det är en kombination som tar tid att uppnå, men som finns inom räckhåll för alla seriösa spelare i branschen.