Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Midcon hjälper Kronobergs företag att uppnå bättre lönsamhet

Dokumenthantering, kommunikationslösningar, specialanpassade IT-lösningar och daglig IT-drift är några exempel på funktioner som Midcon kan leverera för i huvudsak små- till medelstora företag. Att leverera teknik som skapar affärsnytta är det företaget är bäst på.

Midcon hjälper kunderna att investera i rätt lösningar som verkligen skapar affärsnytta.

Investeringar inom teknik och IT ska vara möjliggörare för att bygga effektiva bolag med bättre förutsättningar för tillväxt. Trots det ser många inom målgruppen små- till medelstora företag fortfarande på IT som något krångligt och kapitalslukande. Och att investera i fel teknik som inte är dimensionerad för företagets behov kan vara det. Midcon hjälper kunderna att investera i rätt lösningar som verkligen skapar affärsnytta.

De bästa tänkbara IT-lösningarna

Idag finns det en större efterfrågan än någonsin på IT-lösningar som möjliggör utveckling av flexibla arbetsplatser. Det kan vara starkt kopplat till pandemins effekter, där vi vande oss vid att arbeta hemifrån och kunna vara mer flexibla i hur vi lägger upp vår arbetsdag.

Midcon kan bygga flexibla arbetsplatser tillsammans med kunderna, och på så vis också öka kundens attraktivitet som arbetsgivare. Det är något som många företag i Kronoberg uppskattar.

– Det viktigaste för oss är att leverera de bästa tänkbara IT-lösningarna för varje kund. Tekniken ska optimera och effektivisera deras vardag, den ska skapa förutsättningar för tillväxt och vara en möjliggörare för utveckling. Vår utmaning är att få tekniken att jobba för våra kunders strategier, förklarar Andreas Paulsson, vd på Midcon.

På Midcon undviker man krångliga tekniska uttryck och söker istället arbeta proaktivt och pedagogiskt. För små- och medelstora bolag kan Midcon fungera som en extern IT-avdelning som sköter alla tekniska funktioner, från digital dokumenthantering till nätverk som exempel. Många kunder börjar med att köpa en eller ett par tjänster för att senare lägga över all IT på Midcon.

Enkelt, flexibelt och effektivt arbete

I digitaliseringens era behöver de allra flesta små till medelstora företag stöd i övergången till digitala processer. För väldigt många är en stor del av verksamheten fortfarande analog, även i Kronoberg där industrin i många avseenden driver utvecklingen framåt.

– Alla processer behöver inte digitaliseras samtidigt. Vi började vår resa som bolag inom dokumenthantering, så vi vet mycket om hur det är att hantera stora mängder dokument. Att digitalisera ett sådant flöde kan vara en bra start, för att därefter komplettera inom andra områden, säger Andreas Paulsson.

Alla som vill skapa effektivitet i sina processer och kunna erbjuda flexibla arbetsplatser bör ta sig en titt på var Midcon kan erbjuda.

– Enkelt, flexibelt och effektivt arbete som är oberoende av tid och rum är några möjligheter som vi skapar med hjälp av teknik, understryker Andreas Paulsson.