Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ett science center i Vera Sandbergs anda

Det talas ofta om vikten av att matcha rätt kompetens mot arbetsmarknadens behov och vad kommuner och regioner kan göra för att underlätta den processen. Ett sätt är att inspirera ungdomar inför gymnasievalet, så att de väljer rätt utbildning. Det har Ljungby Business Arena under flera års tid ombesörjt genom satsningen Jobbcirkus.

Jobbcirkus vänder sig till hela regionen, och inte enbart Ljungby kommuns blivande gymnasieelever. Sedan ett par år tillbaka anordnas Jobbcirkus, som är en utställning med kompletterande företagsbesök, av Science Center Ljungby ideell förening.

För en större målgrupp

De flesta lärare och elever känner Science Center Ljungbys verksamhet som VeraS, efter Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg som kom från Ljungby. På Jobbcirkus, som är en del av Veras, samlas företag, ungdomar, lärare och studievägledare för att byta tankar kring vad som är viktigt att tänka på inför gymnasievalet. Hittills har närmare 5000 elever från hela regionen fått besöka Jobbcirkus.

Som science center välkomnar VeraS en större målgrupp som vill uppleva ny teknik i Ljungby. Företag som kan visa upp olika experiment och skapa intresse för verksamheten välkomnas att ställa ut på VeraS. Det är en upplevelsebaserad miljö som ska inspirera och skapa kreativa möten mellan människa och teknik.

Den upplevelsebaserade miljön kopplas även till olika yrken för att skapa en röd tråd genom hela VeraS verksamhet och understryka det viktiga arbetet inom Jobbcirkus.

Fortfarande under utveckling

VeraS är fortfarande under utveckling och flera nya inslag kommer att presenteras i science centret under året. Även Jobbcirkus kommer att förändras för att passa in i förändringens tider som råder nu.

– Nu ska kommunen köpa Jobbcirkus från Arbetets Museum och placera verksamheten som ett permanent inslag i VeraS. Då får vi unika möjligheter att vidareutveckla utställningen efter behov, säger Birgitta Kristoffersson, som är verksamhetsansvarig för både Science Center Ljungby och Ljungby Business Arena.

När studieplaner förändras eller när företag flyttar till regionen kommer Jobbcirkus utställning att behöva uppdateras. I skrivande stund pågår ett planeringsarbete kring det, samt kring finansieringen. Förhoppningen är att det ska vara fastställt under våren hur Science Center Ljungby fortsatt ska finansieras.