Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Destination Åsnen maxar effekten av nationalparksetablering

Sjön Åsnen och dess omgivande naturområden har utvecklats till en av Sveriges mest hållbara destinationer. Här finns bland annat Sveriges nyaste nationalpark, en strandlinje på cirka 70 mil och en helt makalös insjöskärgård med över 1000 öar.

Målsättning är att Åsnen ska vara Sveriges ledande nationalparksdestination genom upplevelser, lärande och berättande, förklarar Karin Nilsson, projektutvecklare för destination Åsnen.

Destination Småland är huvudman för utveckling av destination Åsnen, som utvecklas utifrån input från områdets intressenter, det vill säga näringslivet, ideella aktörer och de tre Åsnenkommunerna Avesta, Tingsryd och Växjö.

– När det stod klart att delar av området skulle bli nationalpark påbörjades ett målmedvetet utvecklingsarbete för att Åsnenområdet skulle utvecklas för bästa upplevelse och med största möjliga nytta för alla – det vill säga för naturen, för boende i området, för besökare samt för regionens näringsliv, säger Karin Nilsson, som är projektutvecklare för destination Åsnen inom Destination Småland.

Sveriges ledande nationalparksdestination

Redan 2012 startade utvecklingsarbetet för destination Åsnen och det var redan från början viktigt att involvera det kringliggande samhället och näringslivet. Att utvecklingen av området ska gagna alla som bor, arbetar och bedriver verksamhet i området har alltid varit självklart.

– Engagemanget i arbetet är stort från områdets intressenter. Tillsammans med näringslivet och boende i området har vi från start haft fokus på en långsiktig och hållbar utveckling, och idag har vi prisats internationellt för det arbetet. Vår målsättning är att Åsnen ska vara Sveriges ledande nationalparksdestination genom upplevelser, lärande och berättande. Den positionen tar vi dag, förklarar Karin Nilsson.

Utveckling föder utveckling

Nationalparken invigdes 2018 och i samband med det presenterades hela området kring sjön för en nationell såväl som internationell målgrupp. Alla medverkande intressenter var då redo för att ta emot ett större antal besökare, alla sängar var bäddade och manegen krattad på alla sätt.

– Man kan mäta utveckling på många olika sätt, men generellt ser vi att området kring Åsnen har en större tillväxt än länet i övrigt. Det är något som talar för sig själv, anser Karin Nilsson, som avslutar med en sammanfattning över näringslivets utveckling i området:

– Vi ser att fler och fler företag vill etablera sig i området och det ger också en tydlig indikation på tillväxt. Samtidigt ser vi att befintliga företag skapar nya affärsområden tack vare områdets utveckling. Ett bra exempel på att utveckling ska föda utveckling, helt klart.