Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar utvecklar en del av lösningen på klimatproblemen

Kalmar, en del av Cargotec, är världens största utvecklare av lasthanteringslösningar och tjänster för en mer effektiv logistik i hamnar, terminaler, distributionscentraler och inom tung industri. Som ledande aktör har Kalmar även ett stort ansvar när det gäller den gröna omställning som i skrivande stund pågår inom nästan alla branscher.

Kalmar är världsledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering.

Genom att utveckla mer hållbara och cirkulära lösningar kan Kalmar vara med och driva den gröna omställningen inom flera av världens största industrier. Kalmar är redan världsledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och har således en väldigt bra utgångspunkt för att fortsätta förbättra och effektivisera lasthanteringen inom dessa segment.

Kalmars roll i elektrifieringen

Elektrifiering är den teknik som just nu dominerar i omställningsarbetet, men att enbart satsa på elektrifiering inom alla segment är inte hela lösningen för att få bukt med klimatproblematiken. Här bedriver Kalmar ett intensivt utvecklingsarbete för att kunna presentera flera olika system och lösningar för framtiden. 

– Vi har en mycket viktig roll när det gäller den globala omställningen från fossil till förnybar energi och vårt främsta bidrag är att tillhandahålla mer effektiva truckar och terminalsystem. Det handlar helt enkelt om att på ett mer effektivt och hållbart sätt hantera och förflytta gods från ett ställe till ett annat. Det kan göras på många sätt, men våra lösningar utvecklas för att ge optimal effekt med minsta möjliga resursanvändning och därmed även minsta möjliga klimatpåverkan, förklarar Gudrun Thorme, Site Coordinator på Kalmar Innovation Centre i Ljungby, som är Kalmars största enhet för utveckling av motviktstruckar.

Bedriver omfattande utvecklingsarbete

Kalmar Innovation Centre är en expansiv arbetsplats och verksamhet med bland annat en stor prototypverkstad och testbana. Här arbetar ca 180 personer, varav närmare hälften direkt kopplade till utvecklingen av morgondagens smarta, energisnåla och effektiva truckar.

– Att satsa på fler eldrivna produkter är en viktig del i vår utvecklingsstrategi, men det är inte den enda strategin för att vi i även framtiden ska vara globalt ledande när det gäller hållbara, klimatanpassade logistiklösningar. Just nu kretsar mycket kring elektrifiering men i framtiden kommer vi att tillämpa andra tekniker också, säger Jonas Disman, Head of R&D Counterbalance Division, på Kalmar i Ljungby.

Den typ av motviktstruckar som Kalmar utvecklar i Ljungby tillämpas ofta i miljöer som är svåra att automatisera.

– Vad många inte tänker på är att smarta system som förarstöd och system för produktivitetshöjning också är former av automation och robotisering. Detta är lika mycket framtiden som självkörande truckar. Utvecklingsarbetet i Ljungby är med andra ord brett och omfattar många olika förbättringsområden, tekniker och system. Därför behöver vi kompetens inom väldigt många olika discipliner, förklarar Carolina Jensen, Recruitment Specialist inom Kalmar och Cargotec.

Rätt kompetens till Ljungby

Arbetet med att hitta rätt kompetens till Kalmar har länge haft hög prioritet och kommer att så ha även under kommande år.

– Vi har inom Kalmar som mål att driva utvecklingen inom vårt område, dels här i Sverige, men även globalt. För att vara fortsatt framgångsrika i det arbetet behöver vi rekrytera rätt kompetens till Ljungby. Det handlar inom innovationscentret om väldigt många olika roller, där några exempel är designingenjörer inom el- och mjukvaruutveckling. Vi behöver även test- och verifieringsingenjörer, samt inte minst konstruktörer och montörer som framställer prototyperna, berättar Lina Danielsson, Country HR-advisor, Kalmar och Cargotec. 

– Vår ambition och målsättning är att bli världsledande inom hållbart godsflöde vilket gör Kalmar Innovation Centre arbetsplatsen för den som vill arbeta i teknikens framkant med innovativa och hållbara lösningar, och samtidigt vara en del av en global omställning, vilket i sin tur är en del av lösningen på klimatproblemen, säger Mette Kjems Bærentzen, Head of Sustainability i Kalmar.

Kalmar är ett företag och en arbetsgivare som utan tvekan ligger i framkant när det gäller alla perspektiv av hållbarhet.

Barncancerfonden