Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Gustav R. Johansson grundade Ljungby

Det är ingen överdrift att säga att familjeföretaget Gustav R. Johansson grundade Ljungby. Flera av de stora landmärken som finns i kommunen har företaget varit med och markförberett och levererat betong till, däribland vattentornet som uppfördes 1961, efter den stora branden i Ljungby på 1950-talet.

Det är nästan omöjligt att ta en promenad i Ljungby utan att passera ett område som Gustav R. Johansson varit med och lagt grunden för.

Har alltid varit nytänkande

Familjeföretaget Gustav R. Johansson har alltid varit nytänkande. En åkeriverksamhet med hästar grundades i början av 1900-talet och Gustav kom år 1924 in i bilden som 18-åring, och fick då köra den första lastbilen, en T-Ford. Redan där visade man prov på stark innovationskraft då det på den tiden var ytterst ovanligt med motorfordon.

– Något som verkligen skiljde Gustav R. Johansson från mängden var att det redan under början av 1900-talet fanns en stark målmedvetenhet kring hållbarhet i bolaget. Det har alltid varit viktigt uppnå lönsamhet med smarta lösningar, säger marknadschef Bo-Lennart Jonasson.

Den första lastbilen beslagtogs under andra världskriget men kom tillbaka till verksamheten efter krigets slut. Då köptes även den första grävmaskinen in och siktet var därmed inställt på att återigen vara med och bygga upp samhället efter kriget. Därefter betade Gustav R. Johansson av projekt efter projekt och var delaktiga i bland annat vattentornet som fortfarande är Ljungbys högsta landmärke.

Under 1980-talet köptes den nuvarande betongfabriken som öppnade nya möjligheter både för Gustav R. Johansson och för Ljungby som stad, då det möjliggjorde snabbare utveckling av bostäder och verksamhetslokaler. Hela stadsdelen Garvaren markförbereddes av Gustav R. Johansson under 90-talet och det inklusive köpcentret som fortfarande är landmärke nummer två i höjd.

Drivkraft i Ljungbys utveckling

Idag drivs Gustav R. Johansson av fjärde generationen med Per Johansson som vd. I början av 2000-talet etablerades dotterbolaget GJ Fastigheter och 2007 fick moderbolaget sin största order någonsin i form av markberedning och grävning för den första etappen av nya vattenledningar mellan Bergaåsen och Växjö.

Det är tydligt att företaget alltid har varit en drivkraft i kommunens utveckling. Det vittnar alla områden runtom i Ljungby som Gustav R. Johansson varit med och byggt upp. Nu fortsätter familjeföretaget att utveckla stora som små projekt inom mark, VA, transport, grus och betong. Samtliga är områden där det är viktigt att ta vara på befintliga resurser och återanvända material.

– Vi har fortfarande gott om projekt även om det inte är samma efterfrågan just nu som för bara något år sedan. Att det råder en allmän oro kring den närmaste framtiden märker vi på marknadens snabba förändring och vi hör det på våra beställare. Dock så verkar vi brett inom alla områden som rör markberedning, och vi verkar numera även över större delen av södra Sverige vilket öppnar helt andra möjligheter för oss, berättar vd Per Johansson, som tillägger:

– Vi planerar våra uppdrag väl och ser till att leverera det marknaden behöver, vi är lyhörda och bygger långsiktiga relationer. Det gynnar inte bara oss, utan även våra medarbetare, samarbetspartners och inte minst våra kunder. Den närmaste tiden kommer vi att fortsätta bygga relationer och förstärka vårt erbjudande såväl lokalt som regionalt. Vi ska vara en partner att räkna med i alla lägen, det gäller i hög- som lågkonjunktur.

Långsiktigheten är tydlig

På Gustav R. Johansson finns sedan länge en implementerad hållbarhetsstrategi med flera mål. Det övergripande hållbarhetsmålet gällande företagets transporter är att de ska bli fossilfria till 90 procent år 2030. Då Gustav R Johansson arbetar med krossning och leverans av bergmaterial, transporterar stora mängder betong och har en omfattande maskinpark i gång dagligen så är detta givetvis en riktig utmaning.

Det finns dock flera ljusglimtar. Redan för två år sedan byttes fossila drivmedel ut mot HVO och man klimatkompenserar för själva betongproduktionen genom att varje år plantera drygt 20 000 mangroveplantor i Myanmar på Thor Heyerdahl Climate Park (VERRA VCS).

Ytterligare hållbarhetsmål uppfylls genom att företagets egna fastigheter är försedda med solceller och man har även kunnat stänga huvuddelen av sina naturgrustäkter, för att skydda framtidens grundvatten, genom att tidigt börja tvätta krossat bergmaterial till betongproduktionen.

Långsiktighet och hållbarhet i företagets vision är lika tydlig idag som den var för snart 100 år sedan.