Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Världsledande tillverkare av skördaraggregat finns i Ljungby

Överallt talas det nu om den gröna omställningen. Den omfattar all industri och hela samhället på alla nivåer. Många företag har påbörjat sin omställning, men SP Maskiner har redan från första början ett försprång eftersom företaget är verksamt inom den mest värdefulla och hållbara industrin som finns i Sverige – skogsindustrin.

SP Maskiner är ett innovationsdrivet företag som utvecklar och tillverkar ytterst komplexa produkter.

SP Maskiner utvecklar, tillverkar och säljer så kallade skördaraggregat för skogsindustrin. I Sverige används ofta skogsmaskiner som är byggda och avsedda för en sak – att skörda skog, men i andra länder är det vanligt att skördaraggregat monteras på en vanlig grävmaskin. SP Maskiners aggregat lämpar sig för båda.

Det var också SP Maskiner som var först på marknaden med den här typen av lösning. Tekniken utvecklades från början i Ljungby och det är fortfarande här som all utveckling och tillverkning sker. De främsta tillverkarna av den skördarteknik som SP Maskiner var först med att utveckla finns fortfarande koncentrerade till Norden, men de levererar globalt.

– SP Maskiner är ett mycket innovationsdrivet företag som utvecklar och tillverkar ytterst komplexa produkter. Till skillnad från vanliga entreprenadmaskiner till exempel, så är vår nisch väldigt liten, men samtidigt finns det inte så många aktörer som kan hantera komplexiteten i det vi tillverkar. Det gör oss starka på både den nationella och den globala marknaden, säger Anders Johansson, som är konstruktionschef på SP Maskiner.

Hållbarhet från första början

Att skörda skogsråvaran så effektivt men samtidigt så skonsamt som möjligt – och att det samtidigt sker med hög säkerhet, är bland de viktigaste aspekterna av hållbarhet för skogsindustrin. Det är samma mål som SP Maskiner som leverantör till världens skogsindustri strävar efter att uppnå.

– För oss handlar hållbarhet om många samspelande parametrar som går utöver de vanligaste hållbarhetsmålen. Dels ska vi tillhandahålla en produkt som är effektiv i drift, som har låg energiförbrukning och som kan användas med hög säkerhet. För oss är det viktigt att produkten även håller över tid, med långa serviceintervall och utan stillestånd på grund av haveri, förklarar SP Maskiners vd Martin Bredenfeldt.

Sedan början av 1980-talet har SP Maskiner utvecklat skördaraggregat med hållbarhet i fokus. Det är samma teknik som används idag, men med mycket högre precision och effektivitet. Att designa för lägsta möjliga energiförbrukning har alltid varit viktigt, och är nog bland det viktigaste idag både ur ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Söker kompetens för att förstärka

SP Maskin har ett 50-tal anställda i Ljungby och målsättningen är att utöka med mer kompetens under 2023.

– Vi söker kompetens för att förstärka alla våra avdelningar och verksamhetsområden, från utvecklingsavdelningen till produktionen och vidare till HR, marknad och försäljning, säger Martin Bredenfeldt. Han förklarar vidare:

– I vårt närområde finns det mycket kunskap inom truckar och entreprenadmaskiner, Ljungby är ett teknikkluster för dessa branscher. Den kompetens vi söker är snarlik och vi är vana vid att tillämpa egen upplärning inom produktionen. När det gäller innovation och utveckling så krävs det en mer specifik kunskap som vi inte alltid kan hitta lokalt. Här måste vi söka över hela Sverige och ibland utanför landets gränser. Vi samverkar även med yrkeshögskolan, universitet och högskolor i Sverige. Det är något som vi också kommer att vidareutveckla under året.