Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Goda etableringsmöjligheter i Ljungby

Företag med energikrävande och logistikintensiva verksamheter bör ta sig en extra titt på Ljungby. Den lilla småländska kommunen kan nämligen erbjuda goda etableringsmöjligheter! 

Interiörbild från Kalmar Innovation Center lokaliserat i Ljungby utmed E4:an.

Ljungby har redan kommit långt i sin utveckling som företagarkommun, och det är mycket tack vare det fördelaktiga läget i Småland, med viktiga transportstråk som går rakt igenom kommunen och satsningen på Grön Vätgas. Det är också tack vare företagsklimatet som präglas av nytänkande och en unik samarbetsvilja – ”Ljungbyandan”.

Framgång stavas samarbete och det finns många exempel på det i Ljungby, som är en av regionens mest attraktiva etableringskommuner. Ljungby var tidigt ute med att lansera en Etableringsplan för att underlätta tillståndsprocessen för nya byggnationer i kommunen. Ett smart sätt att arbeta på om man vill få till nya etableringar.

För företag som vill visa upp sina investeringar kan Ljungby erbjuda riktigt bra skyltlägen utmed E4:an i det nya industriområdet Ekalund som håller på att tas fram.

För allas framtid

Den berömda småländska företagarandan är stark i Ljungby, som tack vare sitt fördelaktiga läge har samlat flertalet logistiktunga verksamheter. Dessutom finns det i Ljungby mycket kompetens inom logistik, tunga maskiner och industriell tillverkning bland annat.

Med 290 konkurrenter i Sverige, det vill säga resten av de svenska kommunerna, har man i Ljungby sett till att ta vara på de unika värden som präglar Ljungby. Värden som samarbetskultur, nätverkande och innovationskraft väger tungt.

Ljungby kommun satsar på näringslivet genom att ha det som ett fokusområde. Här pratas om en ”Ljungbyanda” mellan företagen som gynnar alla och som vi tillsammans lyfter fram i olika etableringsprojekt. Flera företag har satsat på innovationscentra då man ligger i framkant med de produkter man utvecklar och säljer. I Ljungby finns en framtidsanda som är unik!