Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kronoberg – en humla som flyger fast den inte borde kunna…

Som representanter för Region Kronoberg – en organisation med ansvar för tillväxt, utveckling och goda levnadsförhållanden i Kronobergs län – liknar vi ibland vårt län vid en humla; den borde inte ha förutsättningar för att kunna flyga, men den gör det ändå! För Kronoberg växer och utvecklas, fast vi inte alltid har haft de bästa förutsättningarna.

Historierna om de som valde att lämna Sverige från 1800-talets slut är också en del av Kronobergs historia. Några av de första som reste kom från södra delen av Kronoberg. Det var människor som valde att lämna dåliga ekonomiska förhållanden, brist på billig mark och religiös trångsynthet.

Mer än 150 år senare har pendeln svängt – människor flyttar till Kronoberg. Sedan 2002 har vårt län vuxit varje år! Kronoberg är helt enkelt en plats där människorna lärt sig hantera regionens historiskt sett karga förutsättningar och skapat sin egen framgång. En plats där invånarna över tiden stärkt sina vinnande karaktärsdrag: driftighet, envishet och klurighet.

En expansiv region – med utmaningar

Kronobergarna har varit duktiga på att ta vara på de möjligheter som finns, men också att tänka kreativt och ständigt förnyas. Numera finns därför starka fästen här inom områden som trä, möbler, design och IT.

Kronoberg rankas som den fjärde mest expansiva regionen i Sverige. Här startar och växer många företag. Tillväxten i länet, sett till sysselsättning och befolkning, har under de senaste decennierna varit god. Den över tid goda konkurrensförmågan beror på att man inom industrisektorn varit duktiga på att ställa om och att nya näringar, exempelvis IT-sektorn, har haft en god tillväxt.

Men länet står ändå inför utmaningar. Efter finanskrisen har sysselsättningens utveckling varit svagare och sysselsättningsgraden har minskat. Dagens el- och energikris har förstås ytterligare bidragit till en negativ trend. Traditionellt är länets företag starka inom tillverkningsindustrin, men på senare år är det områden som service, turism och den privata tjänstesektorn som haft den starkaste tillväxten.

En annan utmanande fråga är den om infrastruktur. Vi vill se ett sammanknutet Sydsverige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet, till exempel stambanan. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för invånarna och näringslivet i Kronoberg.

Ett litet län med ”både och”

Kronoberg ligger i Småland och har ungefär 200 000 invånare, vilket gör oss till nummer 18 av 21 län i Sverige när det gäller befolkningsstorlek. 72 procent av ytan är skog, cirka 25 procent är sjöar.

Länet har fått sitt namn efter Kronobergs slottsruin vid Helgasjön norr om Växjö. Växjö är också residensstad och den största kommunen i länet. Övriga kommuner (i storleksordning) är Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge och Lessebo.

Vi brukar säga att i Kronberg finns ”både och”: skog, sjöar och vacker natur – men också en stark kultur- och idrottssektor liksom stadsliv med nöjen, gågator, shopping, kaféer, pubar och restauranger. (I Växjö finns faktiskt en restaurang som fått en stjärna i Guide Michelin.)

Region Kronobergs roll i länet

Region Kronoberg har alltså det regionala utvecklingsansvaret i länet. Vi ska skapa förutsättningar och stötta länets aktörer i frågor som rör utveckling och innovation, tillväxt, infrastruktur och goda levnadsförhållanden. Men Region Kronoberg har också ansvar för kollektivtrafiken i Kronobergs län, och inte minst länets hälso- och sjukvård, med vårdcentraler, folktandvårdskliniker, sjukhus, psykiatri, rehabilitering och habilitering.

Vi tycker att den ”kronobergska andan” genomsyrar vår organisation; vi är en region som står oss mycket väl i nationella jämförelser och ligger långt framme när det gäller till exempel omställningen av hälso- och sjukvården i riktning mot nära vård.

Som den kunskapsintensiva organisation vi är ser vi medarbetarna som vår absolut främsta tillgång – och vi har fantastiska sådana! Vi får dagligen bevis för den innovations- och utvecklingsförmåga och den kreativitet som finns bland medarbetarna i Region Kronoberg.

Vi är helt enkelt mycket stolta, både över den organisation vi företräder och det län där vi bor. Välkommen hit du också!

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Kronoberg
Martin Myrskog, regiondirektör, Region Kronoberg