Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Banken är med och driver samhällsutvecklingen

Sparbanken Nord är Norrbottens lokala bank som brinner för samhällsutveckling. Med stark lokal närvaro i de flesta norrbottniska kommuner är Sparbanken Nord en synlig drivkraft för utveckling på hemmaplan. Det ger en känsla av samhörighet och ökar intresset bland fler när det gäller lokala affärer.

Eva Älgamo ansvarar för de tre bankkontoren i Pajala, Överkalix och Övertorneå.

Sparbankstraditionen lever kvar även när det digitala tar över mer och mer. Det kommer alltid att behövas en lokal bank som brinner för samhällsutveckling – det är Sparbanken Nords huvudsyfte.

All anledning att räkna med inflyttning

Eva Älgamo ansvarar för de tre bankkontoren i Pajala, Överkalix och Övertorneå. Regionen kallas inom Sparbanken Nord för Östra Norrbotten. Det är små kommuner om man ser det invånarmässigt, men med lika höga krav avseende service och tillgänglighet som i större kommuner.

– Det finns all anledning att räkna med ökad inflyttning till Norrbotten. De stora industriella satsningarna kommer att både medföra och kräva det. Att redan nu marknadsföra regionen är allas angelägenhet och vi har väldigt mycket som talar för vår region i det avseendet, menar Eva. Hon fortsätter:

– Regionen präglas specifikt av sin naturrikedom med goda möjligheter att utveckla upplevelser kring det. Det finns flera exempel på framgångsrika satsningar på den fronten, som under de senaste åren har investerat, tillsammans med oss. Många småföretag investerar löpande, vilket är så viktigt genom att det signalerar framtidstro i regionen.

– Alla talar om industriella investeringar nu. Vi kommer att få en god effekt av det i vår region också, även för oss i de mindre kommunerna i Norrbotten kommer mycket framöver även att kretsa kring turism och upplevelser.

Alla investeringar är bra

Alla investeringar som regnar över Norrbotten är bra för länet. Det som händer i regionen nu skapar helt nya möjligheter för oss som fullservicebank i de tre kommunerna. Sparbanken Nord är dessutom den enda banken med kontor i Överkalix och Övertorneå, så om man vill ha en lokal bank med hög tillgänglighet är vi det enda alternativet.

– Vi ser till att hålla generösa öppettider för såväl företag som för privatpersoner. Man kan besöka oss alla dagar i veckan och till och med boka rådgivning under kvällstid, informerar Eva vidare. Vi är väldigt stolta över vårt kunderbjudande, samt tacksamma för att banken väljer att satsa här.

”Samhällsengagemanget särskiljer oss”

Som fullservicebank erbjuder Sparbanken Nord alla tänkbara banktjänster lokalt och digitalt. Eftersom banken är helt självständig finns alla möjligheter att välja de absolut bästa lösningarna för kunderna vad gäller sparande och placeringar. Besluten fattas lokalt, vilket också ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling.

Sparbanken Nord har inga aktieägare och kan därför återinvestera överskottet i regionen, det vill säga över hela Norrbotten. Investeringarna sker i form av stöd från Vårt Samhällsengagemang till olika samhällsnyttiga projekt, det är det som särskiljer oss.

– Det är tack vare våra kunder, som vi kan bidra till att utveckla den egna orten genom att välja oss. Tillsammans stärker vi den här regionen och bidrar till fortsatt utveckling lokalt, avslutar Eva Älgamo.