Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Piteå version 2023.1 eller Det nya Piteå

Jag tänker ofta på varför jag funderar så mycket och så ofta över min hemstad. Det är egentligen en omtänksamhetens tanke över stadens ”temp och allmäntillstånd”. Kan säkert kännas konstigt för många att man kan lägga sånt engagemang på en stad.

Visst, jag är lite konstig och knäpp när det gäller detta. Jag tror att det har att göra med min bakgrund där jag under ett par fantastiska år hade glädjen av att få vara Sveriges första marknadschef för en stad, för Piteå. Jag trodde aldrig att jag skulle hamna mitt i den offentliga smeten och att jag skulle få uppleva något alldeles fantastiskt. Okay, jag medger att jag tänkte ge fan i hela uppdraget och smita hem efter första dagen. Men jag bet ihop och blev kvar i hel nio (9) år. Det var en framgångsrik tid för Piteå.

Vi tog bort skygglapparna och drog på. Vi gjorde det vi trodde att man fick göra och vi gav faderuttan i vad omgivningen sa att vi inte fick göra. Från början var jag ganska ensam i detta. Efter ett tag blev vi två och fler som likt edsvurna kämpar bestämde oss för att göra något ovanligt. Min kollega var ekonomen som höll ordning så gott det gick men som egentligen önskade att få vara PR/marknadsspecialist och så var det jag, som var det han ville bli och som ville bli åtminstone lite mer ekonom/ ordningsman.

Vad var det då vi gjorde?

Vi skapade tillsammans med kommunens ” högtitakledning” ett strategiskt program där vi tog oss stora friheter att ta ledningspositionen inom en rad utvecklingsområden. Vi gav oss tusan på att ploga vägen så att vi kunde komma framåt före alla andra. Vi kunde göra detta genom att vi var tidigt ute.

Vi startade en egen, inofficiell, kommunikationsplattform och internetsite eller internbyrå om ni så vill. Vi pumpade ut information från vår stad kontinuerligt. Vi försökte att vara på plats där saker hände och vi berättade hela tiden för alla vad vi gjorde, vi nästan skröt. Vi fick beröm från vår omgivning lokalt och nationellt vilket gjorde att vi vågade än mer. Flera ute i landet trodde att det var Piteå som var största staden i norr, vilket var väldigt trevligt eftersom vi egentligen var bland dom minsta kommunerna. En stad i närheten genomförde en undersökning hos sina innevånare om vad dom ville göra för att skapa mer utveckling. Svaret blev: Vi vill bli lite mer som Piteborna. Stiligt tyckte vi.

Vi kom på at vi låg geografiskt i mitten och skapade begreppet Marknadsområde Piteå, ”Störst i Norr”. Hela grejen grundat på befolkningsdata som visade att vi var störst om man räknade in en timmes omkrets. Vi skröt om vår egen runda mat och skapade ”Paltakademin” som hade i uppdrag att framhålla vikten och glädjen av att ha en egen maträtt. Vi skröt om att vi var största turistorten med Skandinaviens största resort, Pite Havsbad, som draglok. Vi la all kraft på att bistå i utvecklingen av vår akademiska miljö för vi hade ju landets största Musik/ Mediahögskola och sannolikt den bästa. Vi berättade också med stora bokstäver hur bra det var att ha en vänort i Västindien.

Jaa, listan kan göras lång men vi stannar här och berättar att det gick rätt bra för vår stad. Hyfsad befolkningsutveckling och ett näringsliv som mådde bra och berättade om det. En av huvudorsakerna var att vi utåt sett alltid var sams. Vi visade aldrig upp utåt att vi var oeniga även om slitningar fanns i detta lite okonventionella arbetssätt men detta löste vi internt samtidigt som vi glatt vinkade utåt.

Efter detta hände det en massa saker i vår värld som gav en mer försiktig hållning. En slags historielös feghet tog kommandot. Det blev obekvämt att ta position. ”Stick inte ut” blev de nya. Ligg lågt så händer det inget farligt ej heller något nyttigt och framåtsträvande. Historien fick inte längre något värde. En budget ska till varje pris hållas fram till budgetperioden är slut osv. Jämnt och fint skulle det vara.

Det är kanske med denna återblick det nya Piteå kan ta en ny position.

I det nya Piteå tas erfarenheterna till vara och det skapas nya plattformar anpassade till den nya tiden. Piteå med sin stabila historia laddar om och med nyvunnet självförtroende tar ånyo position i vinnarcirkeln utan att darra på manschetten.

Hur kan detta göras nu. Förklaringen är enkel.

Piteå har det i generna, Piteå har gjort det förr, Piteå badar i nya event som t ex Race of Champions, Pite Havsbads Beacharena, gamla festivaler och alldeles nya, duktiga idrottare inom flera sporter och speciellt på tjej/damsidan, Piteå ligger mitt i den nya industrirevolutionen i norr( Marknadsområde Piteå), Piteå är värd för en viktig del av den gröna omställningen där det investeras flera miljoner / dag sju dar i veckan och så har det investerats hittills i 15 år, ny industri är på intågande mm. mm.

Egentligen så är detta beskrivningen på hur man använder historien för att skapa en vision. Enkelt eller hur men jag glömde ett par grejer. Den viktigaste för att detta ska funka är att alla 10 miljoner Pitebor håller ihop, gäller framför allt för det 43 000 som bor i Piteå, att vi lyckats med att framstå som gynnade, inte som drabbade och till sist.

Att vi alla har roligt när vi gör det. 

 Tankar om då och nu och framåt förmedlade av

Tomas Riklund

Som tidigare jobbade som Marknadschef i Piteå

Och sedan mer än 20 år drivit eget konsultföretag med PR/kommunikation som specialitet

Idag aktiv som konsult inom den gröna energiomställningen

Fortfarande boende i Piteå