Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Pajala stärks av eldsjälar

Jakob Mella är en eldsjäl som medverkar i flera utvecklingsprojekt i Pajala. Han har under en lång tid varit en av drivkrafterna för att bevara gruvdriften i Kaunisvaara, som idag med stor framgång drivs och vidareutvecklas av svenska Kaunis Iron. Jakob har både startat upp konsultbolag och utvecklat befintliga bolag i Pajala.

Det är självklart att göra det man kan för att utveckla det lokala säger Jakob Mella, delägare i Elkoll.

Det tycks finnas en mentalitet i Pajala som till stor del bygger på att hitta smarta lösningar, bygga upp saker och bidra till den lokala utvecklingen. Entreprenören Jakob Mella är ett bra exempel på hur denna mentalitet ser ut i verkligheten. Han har varit med startat företaget Elkoll i Pajala AB som har verksamhet inom el och automation som även har drift och underhåll av industrianläggningar. Han är också med och vidareutvecklat företagets verksamhet i Pajala med omnejd.

Självklart att bidra till lokal utveckling

Jakob är idag delägare i Elkoll i Pajala, och arbetar även som projekt- och arbetsledare på företaget. Han driver fortfarande Sleipner Solutions, och på fritiden restaurerar han sin fars barndomshem i Pajala. Det är med andra ord en mycket driftig man med många järn i elden. Att Pajala som kommun och samhälle stärks av eldsjälar råder det heller ingen tvekan om.

– Det är självklart att man gör det man kan för att utveckla det lokala. Den ambitionen delar jag med alla medarbetare på Elkoll och med många andra i Pajala. Om vi tar Kaunisvaara som exempel, här har jag varit med och demonterat utrustning i gruvan för några år sedan inför en total avveckling. Idag är läget ett helt annat och man satsar på kraftig tillväxt och gruvbolaget Kaunis Iron har beviljats tillstånd för att få utöka gruvdriften. Det är oerhört glädjande för mig att få se den här utvecklingen.

Gruvan är Pajalas framtid

Elkoll är ett företag som kännetecknas av mycket hög kompetens och lång erfarenhet av industriella elarbeten. Det är också kompetensen som är avgörande för att Elkoll ska kunna leverera till industrierna i Norrbotten.

– Jag ägnar fortfarande mycket tid i gruvan i Kaunisvaara, med olika elinstallationer, ombyggnationer och så vidare. Vi fortsätter att investera tillsammans med Kaunis Iron, som fått det senaste tillståndet beviljat för fortsatt drift i Kaunisvaara. Dessutom har Kaunis Iron fått tillstånd för att utöka verksamheten med två gruvor till, samtidigt som vi bygger om anläggningen i den befintliga gruvan, informerar Jakob Mella.

– Detta är Pajalas framtid, tillägger han. Vi har från vår sida på Elkoll alltid arbetat som om tillstånden redan varit givna, vi kan inte stanna upp och tveka, då riskerar vi att tappa fart och hämma utvecklingen om vi inte är beredda. De investeringar som vi gjort inom företaget, både avseende kompetens och utrustning, har vi stor glädje av nu när gruvnäringen expanderar kraftigt i Pajala.

Vill vara ständigt beredda

Elkoll är även involverade i utvecklingen av andra gruvor i Norrbotten.

– Vi kan vara behjälpliga överallt där man efterfrågar vår kompetens, konstaterar Jakob. Vi fortsätter också att investera i ny kompetens under 2023. Att förstärka teamet är den viktigaste uppgiften vi har under året, eftersom vi vill stå väl rustade när såväl Kaunis Iron som andra gruvbolag expanderar ytterligare.