Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Vill du göra skillnad på riktigt? Sök till socialtjänsten i Pajala!

Inom socialtjänsten i Pajala finns det fantastiska möjligheter för alla som vill vara med och utveckla samhället och bygga framtidens välfärdsservice. I en liten kommun som Pajala finns det unika möjligheter att verkligen göra skillnad och samtidigt själv få utvecklas i sin roll inom socialtjänsten.

Sebastian Wolff från Kungsbacka arbetar som socialsekreterare och handläggare på socialtjänsten i Pajala tillsammans med Mervi Kostet, socialchef i Pajala kommun.

Pajalas socialtjänst söker i skrivande stund kompetens inom alla områden som socialtjänsten ansvarar för. Det vill säga individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder samt hälsa och sjukvård.

– Vi har sedan en tid tillbaka börjat rekrytera nationellt. För oss är det en stor fördel att få in kompetens utifrån, som kommer in med helt nya ögon och idéer. Vi har varit framgångsrika när det gäller att locka kompetens utanför kommunen, till och med från södra Sverige. För dem kan mötet med Pajala och med våra arbetssätt inom socialtjänsten upplevas som en stor och positiv skillnad mot vad de är vana vid sedan tidigare, säger Mervi Kostet, socialchef i Pajala kommun.  

För ett rikare liv

Socialtjänsten fortsätter att söka och attrahera kompetens från hela landet. I det arbetet vässar man ständigt på sin marknadsföring och att lyfta fram varumärket Pajala.

– I Pajala har vi en stor utmaning med en åldrande befolkning. Den förvärvsarbetande gruppen är förhållandevis liten, och dessutom konkurrerar vi inom det offentliga med en stark och växande gruvnäring som precis som vi söker kompetens. Vi vet att ett jobb inom gruvnäringen anses vara häftigt, det är högteknologiskt och det betalar dessutom bra. Vi måste lyfta andra värden hos oss, som utöver möjligheten att göra skillnad varje dag även omfattar möjligheter att göra en stor livsstilsförändring med mer frihet och ett rikare liv där man har energi över efter arbetsdagens slut, möjligheter att utvecklas i sin roll och dessutom möjligheter att påverka verksamhetens utveckling på ett sätt som jag personligen tror kan vara svårt att göra i större kommuner, förklarar Mervi.

I Pajala tycks det finnas en annan närhet mellan människor. En förståelse och vilja att hjälpa varandra. Hur artar det sig inom socialtjänsten? Mervi svarar:

– Vi är mer personliga. Här har vi högt i tak, vi arbetar mycket närmare våra brukare och kunder, och man får en mycket starkare känsla av att verkligen kunna göra skillnad på riktigt på det sättet. Hos oss får våra brukare och kunder träffa samma person varje gång, och vi arbetar för att skapa personliga men samtidigt professionella relationer. Vi har enligt brukarundersökningar en hög kvalitet i våra tjänster, och vi arbetar med ständiga förbättringar inom alla områden.

Utvecklas på ett personligt plan

Sebastian Wolff arbetar som socialsekreterare och handläggare på socialtjänsten i Pajala. Han kommer från Kungsbacka och har tidigare arbetat på socialtjänsten i hemkommunen samt i ett par kringliggande kommuner.

– Det går nästan inte att jämföra socialtjänstens arbete i Pajala med det jag upplevt tidigare. Eftersom Pajala är en liten kommun så måste alla som arbetar inom socialtjänsten arbeta brett och samverka på ett helt annat sätt. Det är som flera roller i en anställning, man måste vara flexibel och kunna sätta sig in i flera olika serviceområden. Det tycker jag är utvecklande och något som jag har saknat i mina tidigare anställningar, säger Sebastian.

Det råder ingen tvekan om att man får utvecklas på ett personligt plan i samband med ett arbete på socialtjänsten i Pajala. Sebastian arbetar inom individ- och familjeomsorgen, där han känner alla kunder och deras familjer.

– En av de största skillnaderna som jag upplever det är att vi kommer närmare våra kunder. Vi möter kunderna i trevliga lokaler utan galler. Bara en sådan sak gör stor skillnad, både för mig och för mina kunder. Det känns som att man i Pajala fortfarande har respekt för myndigheter och förstår rollen vi har. Det känns som en stor förmån att få arbeta på det här sättet och jag trivs oerhört bra i min roll.

– Jag tycker att de som lockas av att arbeta med människor på ett närmare plan, en lugnare arbetssituation, grundlig handledning och introduktion, samt en helhet i arbetet som på många håll i Sverige idag saknas, ska överväga att söka sig till Norrbotten och främst till Pajala kommun, avslutar Sebastian med.