Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Handelsbanken är med och bygger en ny spelplan för norra Sverige

De stora industriella investeringar som planeras i norra Sverige kommer att skapa en helt ny spelplan för alla – för offentlig verksamhet, privata företag och inte minst för invånare. Samverkan krävs på alla plan för att möjliggöra en tillväxt som man aldrig tidigare sett i den här delen av landet.

Stefan Uddström, kontorschef på Handelsbanken i Piteå.

Det kommer att skapas tusentals nya arbetstillfällen i Norrbotten inom bara några år. Fler människor måste flytta till regionen, och med det följer en utveckling som kräver byggnation av fler bostäder och utbyggnad av en mer omfattande samhällsservice bland annat.

– För Handelsbanken innebär ett växande samhälle naturligtvis växande möjligheter med ett större kundunderlag. Samtidigt är det viktigt att vi i en tid av förändring kan behålla en nära relation med våra befintliga kunder. De precis som vi kommer att erbjudas nya möjligheter och vi ska anta en möjliggörande roll i det, anser Stefan Uddström, kontorschef på Handelsbanken i Piteå.

– Nu står vi bättre rustade än någonsin att kunna möta våra lokala kunders behov. Vi har spetskompetens såväl inom finansiering och kapitalförvaltning (företag-privat) som gör att vi kan ta hand om alla affärer på vår marknad, tillägger han.

Aldrig standarderbjudanden eller kampanjer

Det som gör utvecklingen i norra Sverige extra intressant är att den är marknadsdriven. Den globala konsumenten kräver en omställning till hållbara processer och produkter. Det speglar även Handelsbankens erbjudande. Bankens verksamhet grundas helt och hållet på att erbjuda alla kunder tjänster som är rätt för dem och deras situation.

– Det är aldrig standarderbjudanden eller kampanjer på Handelsbanken. Vi arbetar inte på det sättet. Vi kan istället bidra med stöd och rådgivning genom alla faser i livet, och genom alla faser inom företagets utveckling. Som komplement vill våra kunder ha tillgång till en bra digital lösning när det behövs och det har vi också, säger Stefan Uddström.

Det finns beslut i livet och i företagsvärlden som inte bör tas enbart grundat på digitala möten. Det vet man på Handelsbanken, som är den bank i Sverige med flest lokalkontor. Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för Handelsbankens kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först.

I regionen närmast Piteå

Att bygga långsiktiga kundrelationer har allt att göra med att skapa en hållbar affärsmodell där Handelsbanken är en föregångare på området.

Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken även om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Den rollen blir ännu tydligare i ljuset av Sveriges största industriinvesteringar som nu planeras i regionen närmast Piteå.