Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det ska bli enklare att flytta till Piteå

Kommunalråd Patric Lundström kom in kommunledningen i Piteå med helt nya idéer och tankar 2021. Tidigt uttalade han att framtiden stavas utveckling och det genom förändring. En av Patrics främsta visioner är att det ska bli mycket enklare att flytta till Piteå och etablera nya verksamheter i kommunen.

Patric Lundström kommunalråd i Piteå

Detaljplaner som tar orimligt lång tid är ofta något som pekas ut som ett stort hinder för lokal och regional utveckling. Det är knappast ett för Piteå unikt fenomen. Nästan alla kommuner i Sverige brottas med bostadsbrist och brist på byggklar industrimark. Nästan alla kommuner har en detaljplaneprocess som tar tid. Måste det verkligen vara så?

– Jag ville redan från början engagera Piteås kommunledning, företag och invånare i en mycket viktig debatt. Hur ska vi tillsammans skapa ett ännu starkare Piteå? Jag kommer in med helt nya ögon och en bakgrund som inte är från politiken, jag tror att det skapar en bra grund för förändring. Förändring behövs – Piteå kan inte stå stilla och se på när industrier i grannkommunerna gör mångmiljoninvesteringar. För oss innebär dessa investeringar enorma möjligheter även om de görs utanför kommungränsen, säger Patric Lundström.

Behöver bli fler invånare

Trots att senaste åren knappast blev som någon hade tänkt sig så lyckades många av Piteås företag ro i land flera stora investeringar. Det finns en mycket stark framtidstro i Piteå som just nu sprids genom hela näringslivet. Lägg därtill de enorma investeringar som planeras i Norrbotten och Västerbotten. Framtiden finns i norra Sverige, och det är nu Sverigekartan ritas om.

– Vi har en demografisk utveckling med allt fler äldre och därmed lägre skatteintäkter från ett färre antal arbetstagare. En lösning på den utmaning som det i sin tur ger är att växa med fler invånare i arbetsför ålder, men då måste Piteå också vara en attraktiv plats att bo och etablera företag på. Nu startar vi ett mer intensivt arbete för att nå kommunens befolkningsmål och det i linje med de industriella investeringar som planeras i vår region, understryker Patric Lundström.

Befolkningsmålet är ett av kommunens tre prioriterade mål. Piteå ska vara 46.000 invånare redan 2030. Det andra målet är ett förbättrat företagsklimat som bidrar till att trygga välfärden. Det tredje målet handlar om ökad samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Behövs mer än jobb

Arbetslösheten i norra Sverige och speciellt i Norrbotten är lägst i Sverige, men för att fler ska välja att bosätta sig i Piteå räcker det inte med att erbjuda bra arbetsplatser. Det måste även finnas ett bra serviceutbud med bra skolor och möjligheter att skapa en rik fritid. Och inte minst attraktiva bostäder med möjligheter att bosätta sig där man vill, inte bara där man kan.

– Piteås bostadsmarknad måste vara attraktiv för en arbetsför målgrupp och det hör även ihop med att arbeta för en bättre förskola och skola i kommunen. Barnfamiljer ska kunna välja Piteå just för att vi har bra kvalitet i våra skolor med hög måluppfyllelse, påtalar Patric Lundström. Som avslutning säger han:

– Att Piteå hamnar på topp tio bland Sveriges främsta skolkommuner är en bra början, men vi kan bli ännu bättre och då inte minst när det gäller bostadsbyggande, detaljplanearbete, infrastruktur, service mot våra företag för att nämna några viktiga punkter. Det jobbar vi för att uppnå nu.