Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Fler måste bosätta sig i Norrbotten

Region Norrbotten arbetar nu för fullt för att få fler människor att bosätta sig i Norrbotten. Industrins gröna omställning leds från norra Sverige och speciellt tydligt är det mot bakgrund av de gigantiska industriella satsningar som görs i framför allt de två nordligaste länen, Norrbotten och Västerbotten.

Norrbotten står inför enorma möjligheter – och utmaningar. Det har aldrig tidigare skapats tiotusentals nya jobb i regionen på så kort tid som är att räkna med framöver. Den enskilt största drivkraften för utvecklingen är industrin, som väljer att investera i de två nordligaste länen.

60 000 nya jobb inom 20 år

Varför just den här regionen, Norrbotten och Västerbotten, blir startpunkten för den gröna industriomställningen kan härledas till två uppenbara och helt avgörande aspekter. Det är här det finns gott om förnybar energi som de energiintensiva industrierna behöver, och det är här man har nära till råvaran när det gäller tillverkning av fossilfritt stål. Dessutom finns det gröna transportlösningar på plats för att snabbt och effektivt skeppa ut det som tillverkas.

Det som regionen saknar, och det är specifikt tydligt i Norrbotten, är arbetskraft. Norrbotten har sannolikt Sveriges lägsta arbetslöshet, och den är näst intill obefintlig. Alla som vill och kan jobba har jobb, och ofta flera olika jobbalternativ att välja på dessutom. Det är inte ovanligt att man i Norrbotten har en anställning på ett ställe och dessutom driver eget företag vid sidan om.

– Företagen i Norrbotten konkurrerar hårt om den arbetskraft som finns, och det är ett stort strukturellt bekymmer att det inte står fler människor till arbetsmarknadens förfogande. Det är inte ovanligt att man måste rekrytera internationellt för att lösa kompetensförsörjningen. Det är klart att vi liksom företagen allra helst vill att det ska kunna lösas genom att fler flyttar till regionen, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör i Norrbotten. Han tillägger:

– Inom de närmaste två decennierna vet vi att den industriomvandling och den samhällsomvandling som sker parallellt, kommer att innebära att det tillskapas ungefär 60 000 nya jobb i Norrbotten. Och detta sker i en region som är ungefär lika stor som Österrike, men där det bara bor 250 000 människor.

Enligt den analys som Region Norrbotten har gjort handlar det om ungefär 30 000 nya jobb inom industrin, och 30 000 inom andra områden och då framför allt inom allt som kan kopplas till handel och samhällsservice såsom vård, omsorg och skola.

Trampar upp nya stigar

Den viktigaste frågan som Region Norrbotten arbetar med kopplat till den utveckling som sker och som måste ske i regionen kretsar kring hur man ska kunna förmå människor att flytta till Norrbotten. Och det finns ingen färdig lösning eller white book som Janus Brandin uttrycker det för hur det kan göras.

– Det finns inget annat exempel vad jag vet, där man har behövt göra den här resan på så kort tid som vi behöver göra i Norrbotten nu. Vi behöver helt enkelt trampa upp nya stigar och hitta nya lösningar nu.

Det finns i huvudsak två spår som Region Norrbotten arbetar med tillsammans med alla kommuner i länet. Det ena spåret är mottagarkapacitet, och här är länets kommuner nyckelspelare när det gäller att ta emot nya invånare på ett bra sätt. Kommunerna måste ha beredskap för att ta emot ett stort antal nya invånare.

Det andra spåret är att stärka attraktionskraften för norra Sverige generellt, så att fler vill flytta till regionen. Då räcker det inte med att annonsera jobben, här behöver man bredda marknadsföringen och nå människor med budskapet att ett liv i Norrbotten kan erbjuda en intressant livsstilsförändring.

Det finns redan grupper som visar intresse för den livsstilsförändring som norra Sverige kan erbjuda, att marknadsföra Norrbotten bland dessa är rätt väg att gå. Samtidigt behöver man nå ännu fler målgrupper och just nu arbetar Region Norrbotten med en kartläggning över var de kan finnas.