Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fristående tankesmedja för innovation och samverkan

Li Skarin och Jan-Eric Sandberg driver samverkans- och innovationsplattformen Innovation Pite. Båda är välkända lokala näringslivsprofiler, som både driver egna bolag och sitter med i styrelsen för andra bolag. De känner den lokala marknaden väl och vet vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Li Skarin som tillsammans med Jan-Eric Sandberg driver Innovation Pite.

Den lokala anknytningen betyder allt för Innovation Pite, som etablerats för att driva samhällsutvecklande projekt, underlätta för nya innovationer som kan bidra till det och inte minst fungera som en bro mellan olika aktörer som verkar för lokal samhällsutveckling i Piteå.

– Vi är en fristående tankesmedja som jobbar för entreprenörskap, innovationshöjd och för att öka närheten mellan akademi, forskning och näringsliv. Vi är en brygga för att förmedla och nyttogöra högre kunskap och vi drivs av att se våra entreprenörer lyckas i Piteå, säger Li Skarin.

Vill skapa nya affärer

Innovation Pite anordnar regelbundet samverkansträffar och workshops på olika teman som har anknytning till verksamhetsområdet, det vill säga samverkan, entreprenörskap och innovation.

– Det är viktigt att vi kan skapa en mötesplats för unga entreprenörer och stora industrier, men även för industrier och akademisk forskning till exempel. All form av samverkan över gränserna är bra. Vi vill förena människor och bolag för att skapa nya affärer. Det handlar inte bara om att det ska etableras fler företag i Piteå, utan kanske mer om att de möten som skapas ska ge resultat i form av nya affärer, nya innovationer och ökad lönsamhet till exempel, fortsätter Li.

Lyfter Piteås möjligheter

Under de senaste åren har Innovation Pite fokuserat mycket på att lyfta Piteås möjligheter – och åtaganden – för att dra nytta av de stora etableringarna som sker i regionen. Samtliga är etableringar som till stor del ska driva den gröna omställningen i Sverige.

– Piteå landar geografiskt mellan Sveriges största gröna industrietableringar som Northvolt, H2 Green Steel och Hybrit. Dessutom har vi utvecklingen av vindkraftsparken i Markbygden på hemmaplan, vilken för övrigt kan räknas som den första stora investeringen för grön omställning i norr, menar Li.

Bra plats för grön industri

Piteå har alla förutsättningar för att vara en stark drivkraft i den industriella omställning som inletts i norra Sverige.  

– Markbygden är en förutsättning för att de stora investeringarna inom industrin ska kunna förverkligas. Nu talas det om en framtida elbrist även i Norrbotten, och här spelar vindkraftsparken en avgörande roll som möjliggörare. Vår roll från Innovation Pite i det här sammanhanget är att marknadsföra Piteå och Norrbotten som en bra plats för den gröna industrin att mötas och utvecklas på, avslutar Li Skarin med.