Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kollektivtrafikens utmaningar från den lilla orten ut över länsgränserna 

Länstrafiken i Norrbotten ägs av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM), vilken är organiserat som ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar. Länstrafiken i Norrbotten arbetar med allmän kollektivtrafik genom ett linjenät som trafikeras av bussar, samt på delegation från RKM med färdtjänstresor och med sjukresor på uppdrag av Region Norrbotten. Verksamhetens hjärta finns i Överkalix.

Viktoria Korak, HR- och tf. kundservicechef på Länstrafiken Norrbotten

Vid huvudkontoret i Överkalix arbetar man med den allmänna kollektivtrafiken i länet, och i samverkan med andra län planeras linje 45 som sträcker sig 70 mil mellan Gällivare och Östersund, linje 26 mellan Arjeplog och Skellefteå samt trafiken längs hela Norrlandskusten Haparanda–Umeå. På huvudkontoret finns även beställningscentralen, som hanterar beställningar av serviceresor, det vill säga färdtjänst och sjukresor och andra kommunala resor inom vissa kommuner.  

En av Överkalix största arbetsgivare 

På Länstrafiken Norrbotten har man satt en tydlig profil inför varje rekrytering, för att säkerställa att rätt kompetens tillsätts från början. Det för att i nästa steg kunna garantera hög kvalitet genom hela verksamheten.  

– Som en av Överkalix största arbetsgivare är vi på Länstrafiken Norrbotten måna om att gynna orten och bidra till lokal tillväxt. Vi rekryterar gärna lokalt så långt det är möjligt, även om distansarbetet har öppnat upp för nya möjligheter. Vi vill givetvis bidra till att utveckla Överkalix varumärke och framhäva platsens attraktivitet och vill gärna vara en bidragande orsak till att personer flyttar hit, säger Viktoria Korak, HR- och tf. kundservicechef på Länstrafiken Norrbotten.  

På Länstrafiken har vi medarbetare som arbetar inom trafikutveckling, IT, kundtjänst, ekonomi och många andra olika roller. Alla dessa roller jobbar för att säkerställa att resenärer i Norrbotten har ett attraktivt utbud av kollektivtrafik och att de kommer fram säkert och i tid och får en service i toppklass när de reser med oss, fortsätter Viktoria. 

– Många tror att vi har övervägande busschaufförer anställda hos oss, men sanningen är att vi inte har några alls. Busschaufförerna är anställda hos de upphandlade trafikbolagen, men vi tillsammans hjälps såklart åt med att öka attraktiviteten för yrket. Och för att Länstrafikens värderingar ska lysa igenom i bemötandet och servicen mot resenärerna vill vi vara med och skapa en “vi-känsla” tillsammans med trafikbolaget. Förutom själva resan så är det är ju föraren som skapar upplevelsen för resenären. 

Kompetensförsörjning i glesbygdskommun 

Överkalix är en liten kommun med knappt 3200 invånare och en låg arbetslöshet. Som arbetsgivare måste man vara en attraktiv arbetsgivare för att vara av intresse för Överkalixborna. Detsamma gäller för större delen av Norrbotten, då länet har låg arbetslöshet.  

Länstrafiken Norrbotten är inget undantag, vi kämpar med att hitta kompetens när våra medarbetare går vidare till nya utmaningar eller går i pension. En av våra mål är att människor ska vilja arbeta hos oss, oavsett om de redan är anställda eller utifrån fått upp ögonen för oss, eller vill komma tillbaka till oss, säger Viktoria.  

Överkalix kommun arbetar också aktivt med olika projekt för att locka fler till att bosätta sig i kommunen. Här vill Länstrafiken Norrbotten gärna medverka för att hitta synergieffekter och förhoppningsvis även knyta kontakt med potentiella nya medarbetare.  

– Vårt uppdrag är omfattande och under 2023 och 2024 står vi inför flera större utvecklingsprojekt. Bland annat en uppgradering av biljett- och betalsystemet, som innebär flertalet nya funktioner för våra resenärer. Vi står inför att uppgradera vår service och kvalitet genom att införa ett realtidssystem i våra bussar som gör att resenären kommer att se var bussen befinner sig. Och inom kort ska vi även byta bokning- och planeringssystem för våra serviceresor. För att kunna genomföra allt som planerat behöver vi utveckla kompetensen och skapa resurser hos våra befintliga medarbetare, men det finns även behov av att tillföra ny kompetens, berättar Viktoria Korak.  

Länstrafiken Norrbotten stärker samarbetet över länsgränserna 

Länstrafiken Norrbotten drar stor nytta av det stora kompetensnätverk de har runt sig hos branschkollegorna Luleå Lokaltrafik, Skellefteå Buss, Länstrafiken Västerbotten, Din Tur i Västernorrland och Länstrafiken i Jämtland/Härjedalen. Och i arbetet med uppgradering av biljett- och betalsystemet och framtagandet av en ny resenärsapp samverkar just dessa sex kollektivtrafikaktörer.

– Vi har till exempel kunnat anställa en gemensam jurist tillsammans med Länstrafiken Västerbotten, en kompetens som vi enskilt inom Länstrafiken Norrbotten inte skulle kunna ha. Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet över länsgränserna för att möta de utmaningar vi ser, och på bästa sätt ta vara på möjligheter med vår samverkan.  

Nytt på Norrlandskusten

Med Norrlandskustens bussar tar sig resenärerna bekvämt längs den norrländska kusten från Umeå upp till Haparanda och tillbaka.

På Länstrafiken i Norrbotten och Västerbotten gläder man sig mycket åt att få välkomna den nya operatören Connect Bus, som ska trafikera Norrlandskusten. Det är ett mycket omfattande uppdrag med flera linjer, många bussar och ett stort antal resenärer. Det nya gemensamma trafikavtalet startar den 1 april i år och då rullar även de nya bussarna ut på vägarna.

– Norrlandskusten är en pulsåder i våra respektive län, det vill säga Norrbotten och Västerbotten. Och vid sådana stora trafikuppstarter jobbar våra medarbetare exceptionellt väl tillsammans för att vi ska kunna garantera bästa kvalitet och service för alla som reser till, från och inom Norrbotten och Västerbotten. Norrlandskustens resenärer representerar en stor mångfald där målgruppen i princip är alla som bor, arbetar och besöker våra två län. Det kan vara allt från dagliga arbets- eller skolresor till en sjukhusresa som görs en gång om året. Vi ser inga begränsningar i hur vi kan vidareutveckla vårt erbjudande utmed kusten, och att vi nu har en långsiktig operatör för åtta år framåt känns extra glädjande, avslutar Ingela Karlsson, tf vd Länstrafiken Norrbotten.   

Fakta Norrlandskusten:

  • Norrlandskusten är ett samarbete mellan Länstrafiken Norrbotten och Länstrafiken Västerbotten tillsammans med trafikföretaget Connect Bus som kör bussarna.
  • Varje år kör bussarna cirka 2 400 turer från Haparanda till Umeå och tillbaka.
  • Varje dag kliver ungefär 1 700 personer på bussarna från någon av alla 137 hållplatser längs med Norrlandskusten.
  • Vi har uppdaterat vår bussflotta och från och med 1 april 2023 börjar de nya bussarna att trafikera Norrlandskusten. Välkommen ombord!