Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hitachi Energy förser Sverige och världen med kraftteknik

Hitachi Energy utvecklar och tillverkar teknik för skalbar elkraftsöverföring. Den aktuella energidebatten omfattar inte enbart prissättning utan även hur mer energi ska kunna produceras och transporteras via kraftnätet. Samma frågor är lika viktiga i andra länder, som precis som Sverige befinner sig mitt i omställningen.  

Malin Correia.

Industrins gröna omställning har påbörjats globalt och leds till stor del från Norrland. Det är här de största omställningsprojekten planeras, bland annat med världens första anläggningar för framställning av fossilfritt stål. Här planeras även storskaliga anläggningar för att producera all förnybar el som behövs för att driva stålfabrikerna.

För Hitachi Energy innebär omställningen framför allt att teknik och komponenter för kraftöverföring kommer att behövas i mycket större skala och dessutom bli tillgängliga snabbare än tidigare. Efterfrågan beräknas bli så pass stor att man inom företaget nu satsar på att rekrytera inom alla kompetensområden, både till Piteå och Luleå, liksom till resten av Sverige.

– Eftersom den allranärmaste framtiden präglas av enorma investeringar i framför allt Norrbotten och Västerbotten blir det en utmaning för alla i regionen som behöver industrikompetens. Tidigare har det främst varit en utmaning att rekrytera till våra tjänstemannapositioner, men nu märker vi en avsevärt tuffare konkurrens inom alla områden, säger Malin Correia, Account Manager på Hitachi Energy.

Räknar med fler regionala leveranser

All utveckling är givetvis bra för den norra regionen. Hitachi Energy är ett företag som är väl positionerat med en produkt- och tjänsteportfölj som vidareutvecklas helt i linje med vad som behövs för att driva den gröna omställningen. En omställning som kräver mycket energi.

Som en del av en global verksamhet har Hitachi Energy i Piteå i första hand varit en internleverantör av olika typer av komponenter som återfinns i ställverk, och fram tills nu har nästan all produktion gått på export. Men efterfrågan på den här typen av teknik kommer att öka avsevärt även i Sverige med fler kunder och större projekt.

– Vi förser Sverige och världen med högspänningsprodukter, digitala lösningar och HVDC-teknik. De etableringar som pågår och som planeras medför helt nya utvecklingsmöjligheter för oss i regionen. Redan nu ser vi en betydande förändring där vi snabbt knyter fler regionala samarbeten och får fler regionala leveranser, upplyser Malin Correia.

Behöver rekrytera nationellt och globalt

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för Hitachi Energy i Sverige just nu. För att kunna möta marknadens krav behöver företaget rekrytera ca 1000 personer till verksamheten i Sverige och fabriken i Öjebyn behöver växla upp produktionen, men för att klara det behövs arbetskraft.

– Vi är helt på det klara med att framtidens arbetskraft inte kommer enbart från Norrbotten, konstaterar Malin Correia. – Vi behöver rekrytera nationellt och till viss del globalt. Det viktigaste är att vi kan visa att Hitachi Energy är en attraktiv arbetsgivare med spännande teknik och produkter. Dessutom fokuserar företaget på en jämställd verksamhet . I Luleå, Norrbotten har vi en fördelning på hälften kvinnor och hälften män i verksamheten. Det, i kombination med att den teknik vi utvecklar bidrar till den gröna omställningen, borde ta oss långt i vå