Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Infrastrukturens betydelse när miljardindustri utvecklas kring Arvidsjaur

Arvidsjaurs flygplats är en viktig knutpunkt för stora delar av norra Lapplands inland. Regionen har en miljardindustri inom fordonstester och växer även inom andra områden som digital utveckling och miljöteknik. Industrin behöver dagliga förbindelser med tekniktunga hubbar i Europa, och det erbjuds via flygplatsen i Arvidsjaur.

Flygplatsens roll är att tillgodose resor till och från regionen och att främja tillväxt och etablering av nya affärer i norra Lapplands inland.

Arvidsjaur och flera grannkommuner blir alltmer kända för sin expansiva testverksamhet inom bilindustrin. Det här är inte något som har utvecklats av en slump. Fordonstestverksamheten drar till stor del nytta av Norrlands inlands naturliga tillgångar som snö, kyla och mörker.

Mer än snö, kyla och mörker

Inom regionen finns unika värden när det gäller orörd natur, som erbjuder fantastiska upplevelser som vandring, forsränning samt jakt och fiske, för att bara nämna några. Naturupplevelser hamnar allt högre på listan över vad man som besökare värdesätter på resan.

– Vår viktigaste roll idag och i framtiden är att se till att den regionala och internationella infrastrukturen har tillräcklig kapacitet, så att affärs- och privatresenärer kan ta sig till och från regionen utan svårigheter, säger Anne Enoksson, näringslivsstrateg i Arvidsjaur.

Det finns många växande företag i Arvidsjaur samt i regionen. Flygplatsens viktigaste roll är att bidra till att deras behov av att resa till och från regionen tillgodoses, och därmed även främja kontinuerlig tillväxt med möjlighet att också etablera nya affärer i norra Lapplands inland.

I dagsläget har Arvidsjaurs flygplats dagliga förbindelser med en handfull nav i Tyskland, samtliga viktiga för bilindustrin. Arvidsjaur har mer eller mindre återgått till mer normala förhållanden med fler passagerare och tätare turer, men fortfarande inte på samma nivåer som tidigare.

Behöver expandera

Det kommer med största sannolikhet att hända mycket spännande saker kring Arvidsjaur och flygplatsen framöver.

Förutom tyska turister som längtar efter sådant som norrsken och lugnet i norra Lapplands inland, utgör regionen även ett nav för affärsresenärer inom framförallt bilindustrin, men inte enbart.

För att kunna fortsätta att vara en drivande kraft för regionen måste flygplatsen expandera. Förutom etableringen av den senaste förbindelsen till Köln finns långsiktiga tankar på att utveckla det omgivande området närmast flygplatsen. Detta kommer sannolikt att vara av intresse för företag som vill etablera sin verksamhet nära flygplatsen och därmed dra nytta av den befintliga infrastrukturen.