Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hallsberg nästa, dags att kliva av tåget för att bli en del av utvecklingsresan

Utvecklingsresan som pågår i Hallsbergs kommun är mycket intressant. Den gynnar nämligen hela regionen, och bidrar till att Örebro län stärker sin position som ett viktigt nationellt transport- och logistiknav bland annat.

I Hallsberg möts järnväg, europaväg och riksväg i ett unikt kluster som når ut i Norden, Europa och världen.

Hur arbetar Hallsbergs kommun för att utveckla näringslivet? Lena Fagerlund, kommundirektör och Magnus Larsson näringslivschef, redogör här i korthet för de viktigaste frågorna:

– Vi skapar nätverk lokalt och regionalt genom att hålla frukostmöten och näringslivsråd, vi driver forum för logistik och IUC tillsammans med andra aktörer, samt gör ofta företagsbesök för att samla in nya idéer som kan bidra till att utveckla vår kontakt och vår service gentemot näringslivet ytterligare.

– Vi ser även till att samarbeta regionalt och nationellt genom olika forum och organisationer som till exempel Business region Örebro och Business Sweden. Ett av våra viktigaste samarbeten är med Göteborgs hamn, och det är naturligt eftersom vi är ett viktigt transportnav i Sverige, fortsätter Lena.

Behöver mer mark och mer kompetens

För att bistå det befintliga näringslivet i tillväxtfrågor samt skapa utrymme för nya etableringar arbetar kommunen hela tiden aktivt för att tillskapa ny verksamhetsmark i attraktiva lägen. Hallsberg har under många år varit intressant för nya etableringar inom många branscher och då inte minst e-handel, logistik och transport.

Ett annat viktigt steg för att på lång sikt kunna säkerställa tillväxt utgörs av kompetensförsörjningsåtgärder. Här pågår i skrivande stund flera projekt för att på ett ännu bättre sätt kunna stötta näringslivet, men även kommunens egen organisation och samhällsservice som skola, vård och omsorg, med riktade insatser inom kompetensförsörjning och utbildning.  

– Ett par exempel som vi har inom området kompetensförsörjning är en årlig företagsmässa samt platsmarknadsföring (thesmartmove.se) där vi stödjer näringslivets rekryteringar för att attrahera mer kompetens till vår kommun/region, förklarar Magnus Larsson.

Hallsberg har supermodalitet

Som viktig transport- och logistiknod arbetar Hallsbergs kommun ständigt för att utveckla regionens infrastruktur. Det handlar om att medverka, påverka och skapa bättre förutsättningar.

På frågan om vad Hallsberg är bäst på svarar Lena Fagerlund:

– Hallsberg har supermodalitet – här möts järnväg, europaväg och riksväg i ett unikt kluster för att nå ut i Norden, Europa och världen. Vi håller på att skapa ett sammanhållet och hållbart logistik- och industrikluster. Det förutsätter samarbete med viktiga nationella och internationella aktörer som bidrar till tillväxt i Hallsbergs kommun. Vår roll som logistiknav kan aldrig underskattas.

Och hon har rätt. Över 70 procent av Sveriges befolkning och företag nås på under tre timmar från Hallsberg.