Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nethouse är specialister inom kritiska IT-miljöer

Nethouse är ett specialiserat IT-konsultbolag som fokuserar på utveckling, drift och underhåll av högfunktionella och ofta samhällskritiska applikationer och IT-miljöer. Det åsyftar system som alltid måste fungera, som behöver flera steg av säkerhet och backup-funktioner för alla tänkbara händelser. Det är ofta stora utmaningar men det är också det Nethouse är bäst på.

Nethouse arbetar med beställare med mycket höga krav på säkerhet, funktion och driftsäkerhet.

Många kunder till Nethouse bedriver säkerhetsklassade verksamheter där IT har en central och kritisk funktion för att allt ska fungera optimalt. Det kan vara till exempel säkerhets- och bevakningsbolag, larmcentraler och verksamheter som hanterar olika larm. Det kan även vara myndigheter som vill utveckla nya applikationer som ska komma medborgarna till gagn.

– Vi arbetar med både privata och offentliga beställare med den gemensamma nämnaren att de ställer mycket höga krav på säkerhet, funktion och driftsäkerhet, säger Hans Dahlberg, vd på Nethouse.

Kännetecknande är att det oftast rör sig om stora organisationer, men inte alltid. Nethouse har även mindre bolag som kunder. Oftast handlar det om verksamheter med mycket data som ska hanteras på rätt sätt och tillgängliggöras med olika behörigheter på olika nivåer, och vanligt är då att Nethouse tar över hela IT-funktionen inklusive all utveckling, uppdateringar, säkerhetskontroller och så vidare.

Inget IT-konsultvaruhus

Nethouse finns på ett antal strategiska tillväxtorter, och når via dem en större marknad som täcker nästan hela Sverige. Idag har bolaget kontor i Örebro, Karlstad, Linköping och Borlänge. Samtliga är orter där Nethouse har större kunder med mycket omfattande informationsflöden, som till exempel Transportstyrelsen i Borlänge.

– Våra kunder finns inom de flesta branscher och många är världsledande inom sin nisch. Vi utvecklar ingenting inom de vanligaste områdena som till exempel affärssystem. Istället för att vara ett stort IT-konsultvaruhus så satsar vi helt på att vara specialister inom kritiska IT-miljöer där säkerhet, drift och funktion alltid har högsta prioritet, förklarar Hans Dahlberg.

Nethouse skiljer sig från många andra i branschen även mycket tack vare sin kultur. För Nethouse innebär lönsamhet en gemensam strävan efter att uppnå långsiktiga mål – både för kunden och för Nethouse. Det innefattar betydligt mer än att jaga kronor och ören. Framför allt handlar det om att bygga långsiktiga relationer som bygger på ömsesidig tillit och engagemang.

Barncancerfonden