Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utvecklingsledare bygger broar mellan skolan och näringslivet

Läraren och rektorn Eva Sund har under många år arbetat med skolutveckling på olika nivåer. I sitt nuvarande uppdrag som utvecklingsledare för kompetensförsörjning och utbildning för Region Örebro Län har hon en unik möjlighet att vara med och påverka skolans fortsatta utveckling.

Eva Sund utvecklingsledare för kompetensförsörjning och utbildning för Region Örebro Län.

– Som utvecklingsledare driver jag på arbetet med skolutveckling, inleder Eva Sund. Det handlar om att samordna, utveckla och möjliggöra för utveckling, och då närmare bestämt för mitt specifika uppdrag så omfattar det alla vuxenutbildningar och alla gymnasieskolor i länet. Jag utvecklar och föreslår linjer som följer den regionala utvecklingsstrategin, och allt arbete sker i nära samverkan med Region Örebro Läns kompetensförsörjningsstrateg som heter Maria Svensson Hallberg.

Allt bygger på samverkan och samordning

Både Eva och Maria har givande, inspirerande och kreativa uppdrag som de verkligen brinner för.

– Det är klart att det är stimulerande att få arbeta med kompetensförsörjning, och speciellt i den här omfattningen, för hela länet, fortsätter Eva. I Örebro län finns det en stor kommun som tar upp drygt halva länet storleks- och befolkningsmässigt. Därutöver finns ytterligare elva mindre kommuner varav ett par är riktigt små. Det är mycket stora skillnader i vad de olika kommunerna behöver för stöd från oss.

Behoven ser olika ut men det är det som är mest givande i utvecklingsarbetet. Dessutom kan kommunerna med fördel utöka sina samarbeten och kunskapsutbyten över gränserna.

– Vi har många olika insatser. Det beror helt på vilken typ av kompetens som efterfrågas samt hur långt kommunerna själva har kommit i sina kompetensutvecklingsarbeten. För att kunna arbeta samordnat över hela länet har vi två nätverk, ett för gymnasieskolan och ett för vuxenutbildningarna. Dessutom har vi ett relativt nytt nätverk enbart för Introduktionsprogrammet för gymnasieskolan, som är Sveriges största gymnasieprogram, berättar Eva vidare.

Liten investering som ger stor avkastning

En viktig del av skolutvecklingen över lag handlar om att utveckla ännu bättre samverkan med näringslivet. Därför finns yrkesråd inom vuxenutbildningarna och programråd inom gymnasieskolorna. Genom dessa får företagen möjligheter att blicka in i skolans värld, de får träffa lärare och rektorer och på sikt även påverka utvecklingen inom olika utbildningar för att de ska möta näringslivets behov på ett bra sätt.

– Medverkan i yrkesråd och programråd är en utmärkt chans för företag att få vara med och påverka så att den lokala skolans elever är så anställningsbara som möjligt efter utbildningen. Det ligger i allas intresse, och är man som företagsledare eller entreprenör villig att lägga mellan 60 – 90 minuter per år på att delta i råden så kommer man garanterat att få väldigt mycket tillbaka. Det är enligt min mening en liten investering som ger avkastning flera gånger om, säger Eva Sund.

För skolan är det i sin tur viktigt att utforma möten som har innehåll som känns intressant, relevant och aktuellt för företag i skolans närhet, så att företagen också vill lägga kraft på samverkan. Detta är ett exempel på saker som man som utvecklingsledare inom Region Örebro Län arbetar intensivt med. Att samordna, stötta, inspirera, bygga broar mellan olika aktörer.