Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nya mötesplatser skapas i Varberg

Varbergs Fastighets AB är i färd med att skapa nya mötesplatser i Varberg. För att lyckas med uppgiften har man redan en mycket bra startpunkt i hamnområdet, där ambitionen är ett samlat och levande besöksmål - året om.

Långsiktiga investeringar är synonyma med bolagets ambitioner och tillvägagångssätt. Flera av det kommunala fastighetsbolagets byggnader är kulturmärkta och anrika fastigheter med mycket historia. Byggnader som många människor kan relatera till och som de har en gemensam historik kring. Att lyfta fram dessa fastigheter genom att både utveckla och bevara är ett uppdrag som Varbergs Fastighets AB lägger stor vikt vid.

Tullhuset ska förvandlas

Tullhuset och hamnområdet är ett av många exempel på hur Varbergs Fastighets AB är med och utvecklar framtidens Varberg till att bli mer än en sommarstad. Staden arbetar med att utveckla en helt ny, grön stadsdel i hamnområdet – Västerport. I anslutning till detta finns ett antal kulturbyggnader: Tullhuset, Societetshuset och Kallbadhuset, som alla ägs och förvaltas av fastighetsbolaget.

Varbergs Fastighets AB köpte Tullhuset 2017 och sedan dess pågår ett utvecklingsarbete.

– Vi vill generera flöden kring Tullhuset året om. Som det är nu är området välbesökt under sommaren, men genom att utveckla Tullhuset som restaurang- och hotellkoncept kan vi få ett jämnare flöde, menar Fredrik Damfeldt, affärsutvecklare.

I planen ingår att delvis bygga om Tullhuset, naturligtvis med hänsyn till att fastighetens kulturvärde, och skapa plats för ett nytt hotell och en restaurang som ska hålla öppet under hela året. Fredrik beskriver hur besökare i framtiden ska kunna sitta på restaurangen och blicka ut över havet även när det regnar och stormar, och få en fantastisk upplevelse oavsett årstid.

Närmaste granne till Tullhuset är det berömda Kallbadhuset, som sägs vara en av Hallands mest fotograferade byggnader.

Hälsotrender och större målgrupp

En annan tanke finns också att kunna förena de olika besöksmålen i hamnområdet på ett naturligt sätt.

– Vi har inte beslutat om vad eller hur. Men en tanke kan vara att knyta dem samma genom hälsotrender, något som bidrar till att stärka Varbergs kurortshistoria, säger Clara Tholin, affärsutvecklingschef på Varbergs Fastighets AB.

Tidplanen är precis som allt arbete inom bolaget, långsiktig.

– Platsen som Tullhuset och Kallbadhuset ligger vid heter Badhusplatsen. Den ska med tiden bli en plats som man dras till året om. Vi jobbar med detaljplanen nu och beräknar att ha den färdigställd till årsskiftet 2024/2025, berättar Fredrik Damfeldt.

I samverkan med Varbergs kommun arbetar man för att göra området attraktivt och inkluderande. Det är en förutsättning för att få fler besökare till platsen. Det finns glada badentusiaster som badar året om, men för att locka en större målgrupp till området krävs lite mer arbete.

Campus Varberg ska utvecklas

Campus Varberg ligger också i hamnområdet och angränsar till det som ska bli Varbergs nya stadsdel, Västerport. Campus Varberg ska till skillnad från Varbergs kommersiella hamn inte flytta till ett nytt läge till följd av Västerports utveckling.

– För Campus Varberg pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete på temat attraktiva mötesplatser. Campus ska vara en plats där det offentliga möter det privata, där akademin möter näringslivet och organisationer. Det ska vara en myllrande mötesplats där man dröjer sig kvar för utbyte av idéer och tankar, förklarar Clara Tholin.

– I allt arbete inom Varbergs Fastighets AB frågar vi oss: hur kan vi stärka området? Hur kan vi bidra till utvecklingen av Varberg som livsplats och besöksmål? avslutar Fredrik Damfeldt.