Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Varbergs Bostad – ett aktivt företag i en snabbt växande framtidskommun

Varbergs Bostad fortsätter bygga hållbara hem i en av landets snabbast växande framtidsorter – Varberg. Miljön och människan står hela tiden i centrum. För att kunna ge hyresgästerna möjligheter till en ännu bättre livskvalitet, satsar bolaget också på en rad olika projekt utanför själva boendet.

Just nu pågår bygget av 80 klimatsmarta hem på Kattegattsvägen på Sörse. Nyligen avslutades bygget av 260 lägenheter på Västra Sörse – en nyproduktion som utsågs till landets bästa

Attraktiva Varberg har lockat mängder av nya invånare 65 år i rad. Bara på 2000-talet har antalet Varbergsbor blivit 15 000 fler. En positiv utveckling som också ställer höga krav på hela den kommunala sektorn. Inte minst när det gäller att bygga fler bostäder.

Byggt mest

Varbergs Bostad är kommunens största hyresvärd med cirka 5 600 lägenheter och en viktig kugge i utvecklingen av framtidens Varberg. De senaste åren har Varbergs Bostad varit ett av de bostadsbolag som byggt mest i hela landet – sett till kommunens storlek. För all nyproduktion är ett helhetstänkande viktigt. Faktorer som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är alltid i fokus.

Förra året var det dags för inflyttning i 200 lägenheter på Nya Brunnsberg. Och just nu pågår bygget av 80 klimatsmarta hem på Kattegattsvägen på Sörse. Nyligen avslutade Varbergs Bostad bygget av 260 lägenheter på Västra Sörse – en nyproduktion som utsågs till landets bästa, i konkurrens med hundratals kommunala och privata byggen i hela Sverige. Och planer finns på ytterligare 300 nya lägenheter på Södra Sörse inom en snar framtid. Nyproduktionerna är en del av arbetet med att utveckla miljonprogramsområdet Sörse till en ännu attraktivare stadsdel.

Med miljön i fokus

Varbergs Bostad har länge legat i framkant när det gäller miljöfrågor. Att bygga klimatsmarta och hållbara hem är en självklarhet. Liksom omfattande satsningar på energisparande åtgärder och hårda miljökrav på underleverantörer. Bolaget satsar utöver det även på livet mellan husen och den ekologiska mångfalden. Man har till exempel anlagt en ny stadsdelspark, placerat ut bikupor och insektshotell i bostadsområdena för att slå vakt om den biologiska mångfalden, samt inte minst byggt växthus och stadsodlingar som hyresgästerna kan nyttja.  Nyligen har även bilpooler startats i två bostadsområden. Varbergs Bostad har tilldelats kommunens miljöpris för sitt omfattande arbete inom det här viktiga området.

Aktiv fritid och bättre livskvalitet

Satsningen på social hållbarhet – på att hyresgästerna ska trivas och må bra även utanför själva boendet – är också en fråga som ligger Varbergs Bostad varmt om hjärtat. Att verka för att skapa ännu bättre livskvalitet och en mer aktiv fritid innefattar olika insatser från bolagets sida. Bland annat får ett 100-tal skolbarn i årskurs 4-6 varje år chansen att träna med sina idoler från Varbergs elitlag i innebandy och fotboll. Och varje sommar erbjuds 20–30 tonåringar sommarjobb hos Varbergs Bostad. Familjedagar med massor av aktiviteter ute i bostadsområdena är ett annat mycket uppskattat inslag i verksamheten. Liksom möjligheten för hyresgästerna att via sin hyresvärd delta i en rad olika arrangemang i Varberg.

Under 2022 arrangerade varbergs Bostad 75 olika aktiviteter i samband med sitt 75-årsjubileum.

Nu fortsätter en av Varbergs piggaste 75-åringar sitt målmedvetna arbete för en hållbar samhällsutveckling och för att kunna erbjuda ännu fler Varbergsbor ett bra boende. Med miljön, människan och framtidens Varberg i centrum.

Läs mer om Varbergs Bostad på varbergsbostad.se.