Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

All-in för grön teknik! Så räddar vi miljön och stärker det svenska näringslivet på samma gång!

I en tid där hållbarhet blir allt viktigare för företag och samhälle, är det hög tid att satsa på grön teknik och innovation.

Alf-Gunnar Karlgren.

För oss som arbetar med utveckling av fordon är det uppenbart att efterfrågan på elektriska lösningar formligen har exploderat. Det gäller för allt från sparkcyklar och bilar till tunga fordon.

Som exempel på det senare har Volvo i Braås och vi på Kalmar i Ljungby nyligen presenterat nya tunga zero-emission maskiner vilket är fantastiska exempel på innovation och framåtanda som rönt stor uppmärksamhet internationellt. Men varför stanna där? Det finns all anledning för oss inom svenskt näringsliv att tänka längre än att bara ersätta diesel med elmotorer i våra fordon.

Konsumenter idag vill veta att de produkter de köper är producerade med minimal miljöpåverkan, och allra helst med positiv klimatpåverkan. Därför är det är hög tid för oss inom svensk industri att satsa grönt oavsett var i värdekedjan vi är placerade. Utveckling, materialtillverkning, bearbetning eller montering, alla kan vi göra något.

Kan vi tillsammans bygga kompetens inom området och etablera värdekedjor med positiv klimatpåverkan, skapar vi gemensamt förutsättningar för att vårt näringsliv även i fortsättningen ska vara känt för sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Vi uppmanar alla svenska företag att satsa på gröna lösningar, och kompetensutveckling av sin personal. Så tar vi ansvar för vår planet men även för vår framtida konkurrenskraft. Så satsa grönt, rädda miljön och stärk vårt näringsliv på samma gång – det är en vinst för alla!

Alf-Gunnar Karlgren

VP Counterbalanced Division Kalmar, en del av Cargotec Corporation