Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Borås starka tillväxtresa kommer att fortsätta

Det händer mycket i Boråsregionen just nu. Det ska eventuellt etableras en batterifabrik, höghastighetsjärnväg ska anläggas och digitaliseringen fortgår inom alla näringar. Det byggs fortfarande mycket nytt i Borås som svar på marknadens efterfrågan, samtidigt som det på andra håll i landet trappats ner.

Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Framtidens Borås är en hållbar entreprenörsstad med plats för alla tänkbara verksamheter. Även under rådande lågkonjunktur finns det en tydlig och kraftfull entreprenörsanda som driver på efterfrågan på både verksamhetslokaler och bostäder.

För att stötta all utveckling som pågår och alla nya investeringar som planeras har Borås Stad satt en speciell strategi för bostadsbyggnation, bland annat. Borås har inte mindre än tio tillväxtbenägna tätorter i kommunen och det lockar investeringar från privata fastighetsbolag. Inom kommunen finns även fem allmännyttiga bostadsbolag, vilket särskiljer Borås från många andra kommuner i Sverige, och då räknas även större kommuner.

– Det är återigen entreprenörsandan i Borås som gör sig påmind i det att så många fastighetsbolag ser staden som en attraktiv plats för investeringar. I våra tätorter utanför innerstaden har de allmännyttiga bostadsbolagen varit drivande i att starta upp nya projekt, men vi ser att intresset bland privata fastighetsägare också ökar, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Allt talar för att det finns efterfrågan på nybyggen

Borås Stad som organisation har ett mycket viktigt uppdrag i att synliggöra kommunen och visa upp dess starka sidor. Borås ska vara en attraktiv plats att flytta till, att bo på och att driva företag på.

– Borås har sedan länge en stark inflyttning från olika delar av Sverige och vi har en tydlig efterfrågan när det gäller nya bostäder. Vi märker också en ökad trångboddhet i staden, allt talar för att det finns en efterfrågan på nybyggen. Därför har vi från kommunens sida som mål att ligga långt framme när det gäller detaljplaner, vi ska ha hög beredskap och kunna fatta snabba beslut och underlätta för såväl privata som allmännyttiga aktörer att bygga nytt i Borås, fortsätter Ulf Olsson.

Om regionen ska få en så pass omfattande etablering som den nya batterifabriken till exempel, så gäller det att det finns kraft att agera. Borås visar framfötterna i många avseenden. Här finns till exempel Sveriges största högskola, troligen näst i tur gällande universitetsstatus, och här finns en lång tradition av att etablera och driva framgångsrika företag. Logistikläget är också fördelaktigt, med närheten till Skandinaviens största hamn i Göteborg som exempel.

Allt tycks tala för att Borås starka tillväxtresa kommer att fortsätta, som den gjort under tidigare kriser, pandemier samt till och med krig.

Barncancerfonden