Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Entreprenörsstaden Borås attraktiv för marknadsdrivet fastighetsbolag

Willhem AB är Borås största privata fastighetsbolag. Willhem har varit en stark drivkraft för utvecklingen av Borås bostadsmarknad under många år, och har i egen regi tillfört många nya hyresrätter i Borås. Fortsatt utveckling av nya fastigheter och bostäder kommer att ske i enlighet med marknadens efterfrågan.

Hanna Jönsson, Sussi Andersson och Marie Nolborg är medarbetare på Willhem i Borås, som identifierats som en tillväxtort att investera i.

Borås är en av 13 tillväxtorter som Willhem har identifierat som extra spännande att investera i. Kännetecknande för en tillväxtort är bland annat att det finns goda utvecklingsmöjligheter med en stark efterfrågan på lokaler och bostäder, ett välmående och växande näringsliv och inte minst en god samverkansmiljö som lockar nya investeringar till orten. Att det även finns en högskola eller ett universitet på orten gör den än mer intressant. Och i Borås finns allt detta.

– Vi ser entreprenörsstaden Borås som en mycket attraktiv tillväxtort för Willhem som marknadsdrivet fastighetsbolag. Bland det viktigaste för oss är att driva på utvecklingen i Borås och genom våra olika projekt och inte minst vår långsiktiga förvaltning aktivt bidra till att fler kan flytta hit, säger Malin Hilding, fastighetschef på Willhem AB.

Det lokala alternativet i Borås

Willhem har investerat i Borås under de senaste åren, och har satsat på att utveckla attraktiva bostadsbestånd i hela staden, inte bara i centrum. Det är en viktig del av fastighetsbolagets hållbarhetsvision, där social hållbarhet är minst lika viktig som ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Att finnas med hyresrätter i hela staden är också en del i strategin för att Willhem ska vara förstahandsvalet bland hyresgästerna.

– Vi är stolta över att vi har ett växande bestånd över hela Borås. I dagsläget har vi 152 fastigheter spridda över hela staden, med 3400 bostäder och vi har även lokaler i anslutning till bostäderna. I lokalerna finns alla möjliga typer av verksamheter som till exempel frisörer, kaféer och möteslokaler. Vi vill att Willhem ska ses som det lokala alternativet i Borås, vi känner marknaden väl och vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga när de väljer oss, fortsätter Malin Hilding.  

Renoverar upp en hög standard

Under det kommande året planeras ingen nyproduktion, men desto mer fokus ligger nu på att underhålla och renovera det befintliga beståndet. Att Willhems hyreslägenheter håller en hög standard som är att likna vid den som brukar förknippas med bostadsrätter är något som Malin Hilding gärna framhåller. Hon förklarar:

– Vi tillämpar något vi kallar för konceptrenovering där vi så fort en äldre bostad blir ledig, som har ett renoveringsbehov, går in och totalrenoverar den. Då har vi en toppmodern lägenhet att erbjuda en ny hyresgäst efter några månader, och har samtidigt höjt värdet i beståndet. Vid sådana renoveringar finns det även möjlighet för boende i samma hus att välja en likvärdig renovering och på så vis kan de också säkra en mycket högre standard i sin bostad till ett rimligt månadspris.

Storproduktion lagd på is

Under 2022 blev den nya detaljplanen antagen för Willhems nyproduktion Morfeus antagen. Huset kommer att ligga mellan resecentrum, Stadsparken och citykärnan, vara mellan 19 och 24 våningar högt och omfatta upp till 140 nya bostäder. Projektet kommer sannolikt även att bli ett nytt landmärke för staden.

I skrivande stund är byggnationen av Morfeus lagd på is, eftersom Willhem är ett marknadsdrivet fastighetsbolag som bygger som svar på bekräftad efterfrågan.

– Just nu är det inte läge att starta upp projektet, men vi ser fram emot att få göra det när marknaden väl vänder, kommenterar Malin Hilding.

Kort om fastighetsbolaget Willhem AB

Willhem AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Första AP-fonden. Willhem finns idag på 13 tillväxtorter runtom i Sverige samt äger och förvaltar cirka 28 000 hyresrätter fördelade på de olika orterna. Huvudkontoret finns i Göteborg.