Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Det bästa bränslet är det som aldrig används – Stena gör stora investeringar i effektiviseringsprojekt  

Stena har alltid fokuserat på att utveckla och testa lösningar för att effektivisera sina fartyg. Att sträva efter resurshushållning är i sig inget nytt, men det arbetet har en mer strategisk funktion nu. Hållbarhetsmålen har konkretiserats i enlighet med skärpta befintliga och framtida krav från IMO och framför allt EU, vilket innebär att Stena är mitt uppe i en stor förändringsprocess.

Ron Gerlach, Teknisk Direktör på Stena Rederi AB

– Det har aldrig varit mer aktuellt att spara energi än nu, inleder Ron Gerlach, Teknisk Direktör på Stena Rederi AB.

Det finns en rad olika lösningar för att spara energi och minska bränsleförbrukningen för befintliga fartyg. För nybyggen finns ännu fler tekniska lösningar att välja mellan, samtliga ger någon form av besparing. Den stora utmaningen för Stena ligger i att utvärdera vilka lösningar som är bäst för just deras behov, och inte minst för kundernas.

– Det är självklart en utmaning att utvärdera all ny teknik som presenteras. Det är praktiskt taget något nytt varje vecka. Vi undersöker olika alternativ gällande nya och mer hållbara bränslen bland annat. Det bästa bränslet är dock det vi aldrig behöver använda, det vill säga det vi kan spara in genom att göra fartygen lite mer effektiva, säger Ron Gerlach.

Vilket är det bästa alternativet?

Stena undersöker, testar och utvärderar ständigt nya tekniska lösningar. Det täcker in allt från att installera specialkonstruerade segel till att konstruera lättare fartyg, samt allt från att utforma optimala skrov till att testa olika typer av skyddande ytbeläggningar för smidigare framdrift.

– Om vi tar Stena Electra som exempel, vårt helelektrifierade fartyg som kommer sjösättas runt 2030, så blir det ett demoexempel både för elektrifiering samt för lättare konstruktioner tack vare nya material och tillverkningsprocesser. Men vårt arbete för en hållbar framtid inom sjöfarten handlar om så mycket mer. Vi undersöker även framtidens bränslen och var de kommer ifrån, hur de framställs och av vem. Vilket är det bästa alternativet ur alla hållbarhetsperspektiv? Vi för en dialog med producenter i alla led för att bilda oss en uppfattning om det, förklarar Ron Gerlach.

I skrivande stund byggs de två sista av totalt sex nya metanoldrivna fartyg inom samarbetet mellan Stena Bulk och Proman. Samarbetet mellan Stena Bulk och metanoltillverkaren Proman är ett bra exempel på hur man tillsammans strävar efter att uppnå ökad hållbarhet ur alla perspektiv. Ron Gerlach förklarar:

– För att bränsleproducenter överhuvudtaget ska vara intresserade av att bygga nya anläggningar måste det finnas en efterfrågan. Vi kan från vårt håll garantera efterfrågan men vi måste utvärdera vad det är vi ska satsa på först.

– Om vi ser till biobaserade dieselbränslen till exempel, skulle man inte bara kunna tanka det i våra befintliga fartyg? Det skulle man kunna göra rent tekniskt, men vi är även engagerade i var bränslet kommer ifrån och hur det har producerats. Utöver det tekniska så är detta även en mycket etiskt orienterad fråga som vi lägger mycket kraft på att utvärdera nu.

– Som svar på frågan om vilken lösning som är den bästa är det enkla och snabba svaret att varje enskilt fartyg behöver många olika lösningar. Varje lösning har sin plats, och vårt jobb nu är att kartlägga vilken plats det är inom vår verksamhet och för våra fartyg, avslutar Ron Gerlach med.