Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stena inleder omfattande förbättringsarbete

Samarbetet mellan de olika bolagen inom Stena har intensifierats under den senaste tiden. Det är speciellt tydligt mellan Stena Line, Stena Roro och Stena Teknik, som samverkar för att implementera nya bränslebesparande tekniker. Ett nytt digitalt mätverktyg för bränslekonsumtion har utvecklats och kommer successivt att installeras i alla fartyg.

Per Westling, vd för Stena Roro AB.

Det kanske låter enkelt – ett system som mäter bränsleåtgång ska installeras i några fartyg. Det är väl ingen stor affär? Det är precis vad det är. Inom Stenas olika bolag finns sammantaget över hundratalet fartyg och vart och ett är unikt. Systemet måste med andra ord anpassas specifikt efter varje fartyg – och det är en stor affär.

– Allt handlar egentligen om att vi ska nå högt uppsatta hållbarhetsmål inom hela koncernen. Därför genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi åtar oss nu, inom såväl Stena Roro som inom Stenas övriga bolag. All ny utveckling, all ny teknik och alla investeringar som görs bygger på att vi ska ta oss ett steg närmare Stenas hållbarhetsvision, säger Per Westling, vd för Stena Roro AB.

Nytt för 2023 – emissioner ska rapporteras

Att arbeta med hållbarhetsfrågor är inget nytt inom Stenakoncernen. Stena har varit tongivande när det gäller utveckling och implementering av ny teknik sedan bolaget grundades. Det som är nytt är att energieffektivisering hamnar överst på dagordningen.

– Nytt för 2023 är att vi i enlighet med nya EU-direktiv måste rapportera våra emissioner mätt i CO2 och att varje fartyg kommer att graderas efter det. Systemet liknar det som redan finns för elektronik- och vitvaror, med en skalgradering från A till E. Eftersom varje fartyg är unikt så krävs det att vi utvärderar varje fartyg och utvecklar anpassade lösningar för vart och ett. Detta är ett gigantiskt arbete som påbörjats under 2022 och som fortsätter under hela 2023 och framåt. Varje fartyg får en egen strategi för besparing och optimering, förklarar Per Westling.

Han understryker också att arbetet är mycket mer omfattande än vad man kan tro. Per Westling sammanfattar det stundande arbetet:

– Förbättringsåtgärder omfattar allt från installation av ny teknik för mer effektiv drift som leder till minskad bränsleåtgång, till omläggning och planering av hela rutter för att säkerställa en optimal drift för varje enskilt fartyg. Planeringsarbetet, kartläggningen och så småningom alla insatser som ska göras för att optimera alla fartyg är ett av de mest omfattande vi gjort inom Stena någonsin. Det är nu under 2023 som vi lägger grunden för hur alla våra fartyg ska klassas framöver, och genom det skapar vi också möjligheter för hela koncernen att uppnå målet med en fossilfri verksamhet.