Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vägen till en fossilfri sjöfart

Stena Rederi AB har en lång historia som pionjär när det gäller utveckling som främjar en grönare och mer hållbar sjöfart. Detta är främst tack vare familjeföretagets ägardirektiv, där långsiktiga investeringar för att främja ett mer hållbart företagande över tid alltid gynnas.

Vägen framåt för att nå målet med en fossilfri sjöfart har många alternativa lösningar och alla kommer att behövas på ett eller annat sätt. Elektrifiering är en av dem, alternativa biobränslen en annan.

– Varför är vi alltid först med att prova ny och innovativ teknik? Vi har fördelen av att ha en ägare med en stark tro och fokus på att göra rätt, på att göra gott och bygga en bättre framtid. På Stena ser vi det som vår skyldighet att utveckla mer hållbara tillvägagångssätt för sjöfarten, så att vi följer både IMOs och EUs regler, men även uppfyller våra kunders förväntningar, säger Ron Gerlach, teknisk direktör på Stena Rederi AB och ansvarig för Stenas interna forsknings- och utvecklingsenhet inom Stena Teknik.

Visar upp teknologi i framkant

Vägen framåt för att nå målet med en fossilfri sjöfart har många alternativa lösningar och alla kommer att behövas på ett eller annat sätt. Elektrifiering är en av dem, alternativa biobränslen en annan.

– Helt idealiskt, och det som vanligast förknippas med Stena som koncern, är att driva på framåt och se hur långt vi kan gå när det gäller ny teknik och se hur mycket vi kan förändra och samtidigt förbli kommersiellt gångbara. Utvecklingen av vårt nya konceptfartyg Stena Electra är ett bra exempel på detta, säger Ron Gerlach.

Det helt elektrifierade Stena Electra blir precis som Per säger ett konceptfartyg, och kan ses som en demonstration över hur Stena tänker rent teknikmässigt när det gäller en elektrifierad flotta. Fartyget representerar dock inte hela lösningen för en fossilfri framtid inom sjöfarten.

– Det är också viktigt att uppmärksamma det vi gör idag, just här och nu och med teknik som är tillgänglig för oss just nu, eftersom det också är saker som kommer att förändra sjöfartens framtid, tillägger Per Westling, vd på Stena Roro AB.

Dagens energi- och bränslebesparande möjligheter

Stena har över hundratalet fartyg i drift. Att göra de befintliga flottorna mer effektiva och hållbara är nyckelfrågan idag, under 2023 och de kommande åren.

– Vi håller just nu på att utveckla ett verktyg för att mäta bränsleförbrukning över tid, som på sikt kommer att implementeras som en vägledning för att spara mer energi och bränsle i samtliga av Stenas fartyg. Stena Line kommer att vara först när det kommer till implementeringen av den nya tekniken, eftersom det omfattar störst antal fartyg, förklarar Ron Gerlach vidare.

Systemet har utvecklats av ett Göteborgsbaserat företag och Stenas forskare testar i skrivande stund för att verifiera tekniken.

– Mycket snart kommer vi att kunna samla in data från de första fartygen som fått tekniken installerad. Att mäta bränsleförbrukningen är viktigt inte bara för att se vad som har varit, utan ännu mer för att se vart vi är på väg. Vi har också en skyldighet att förutse effekterna av ny miljölagstiftning och att följa den innan den ens finns på plats. Det är därför det är så viktigt för oss att implementera det nya verktyget så snart som möjligt, så att vi kan börja dra fördel av att veta exakt hur mycket energi och bränsle som förbrukas av varje fartyg, vid varje given tidpunkt, understryker Ron Gerlach.

Det nya verktyget utgör också en stor del av Stenas pågående digitaliseringsprojekt.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är det faktum att det finns stora möjligheter att göra förbättringar under själva driften av fartyget. När det gäller energi- och bränslebesparing kan betydande mängder bränsle sparas utan någon teknisk investering alls. Hur är detta möjligt?

– Genom att skapa medvetenhet kring hur olika sätt att driva ett fartyg, som till exempel omläggning av rutter, köra med anpassad hastighet samt återvinning av värmeförluster i fartygets system, kan sänka bränsleförbrukningen kan vi faktiskt göra stora besparingar. Bara genom att förstå hur energieffektivitet ombord fungerar kan besättningen bidra till våra övergripande hållbarhetsmål i sitt vardagliga arbete. Det är något som vi vill lyfta fram mer, avslutar Per Westling.