Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hållbar stålkonstruktion är ett spännande jobb!

Svensktillverkade och hållbara stålstommar av högsta kvalitet är vad Temahallen i Vinslöv erbjuder. Inom företaget finns allt från produktion av stålkonstruktioner i egen verkstad till montering av hallbyggnader med egen personal. Allt för att kunna garantera bästa kvalitet och service hela vägen från idé till färdig hall.

Magnus Petersson, vd på Temahallen

Temahallen ska bli bäst i Sverige när det gäller tillverkning av hållbara stålstommar. Hela verksamheten ska klimatdeklareras och arbetet för att hinna nå dit under 2023 pågår nu för fullt.

– I framtiden kommer högst sannolikt enbart klimatdeklarerade leverantörer att anlitas och därför lägger vi så mycket resurser på att få hela vår verksamhet klimatdeklarerad nu. Vi tror att den framtiden inte ligger speciellt långt bort, säger Magnus Petersson, vd på Temahallen och expert på robusta och hållbara stålkonstruktioner.

Ser framåt med tillförsikt

Under de senaste åren har i princip varje kommun byggt minst en paddelhall. Nya idrottshallar, ridhus och småindustrier tycks också växa fram som svampar. Temahallen har haft fullt upp under den senaste tiden efter pandemin. Det är först nu som man märker en viss återhållsamhet i marknaden, mycket beroende av ränteläget menar Magnus Petersson.

– Det är oftast mycket snäva kalkyler man jobbar med när en idrottshall ska byggas till exempel. En förhöjd ränta på bara någon procent kan få hela kalkylen att spricka, och då väljer många att vänta med att bygga en ny anläggning. Vi är dock inte speciellt oroliga för framtiden, vi har haft väldigt mycket att göra under de senaste åren och nu återgår vi till ett läge som liknar det vi hade 2019. Vi ser framåt med tillförsikt.

Magnus berättar vidare att för Temahallen så handlar mycket nu om att konsolidera verksamheten, vidareutbilda och kompetensutveckla personalen, samt att fördjupa samarbeten man har byggt upp under åren. Samt naturligtvis att klimatdeklarera hela verksamheten vad gäller alla processer, inköp, transporter med mera.  

Jobb som gör skillnad

Ett viktigt samarbete är det som bedrivs med Teknikcollege i Hässleholm. Temahallens ekonomi- och personalchef Ann Tobiasson sitter med i styrelsen för Teknikcollege och är även engagerad i programråd.

– Vi ser samarbetet och engagemanget i Teknikcollege som en viktig pusselbit i vår kompetensförsörjning, men även för branschens utveckling i stort. Här behöver alla aktörer ta ansvar för att bygga upp ett rekryteringsunderlag, alla behöver engagera sig i utvecklingen av morgondagens kompetens, säger Magnus.

Även om det i Temahallens produktion är begränsat gällande arbetsuppgifter som en gymnasieelev under 18 år får utföra så ser Magnus samarbetet som en framtidsinvestering, där Temahallen som arbetsgivare får en möjlighet att visa upp verksamheten.

Efter gymnasietiden finns det en rad olika jobb på Temahallen som både är utvecklande och som gör stor skillnad för samhället. Hållbar stålkonstruktion är ett spännande jobb!