Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Inkludering är Permobils viktigaste hållbarhetsmål

Permobil är ett innovationsdrivet företag som grundats för att göra livet enklare för människor med olika funktionsvariationer. Genom att utveckla supportlösningar som möjliggör en ökad rörlighet och frihet i vardagen bidrar Permobil även till ökad delaktighet och inkludering, något som är starkt förknippat med hållbarhetsfrågor idag.

Permobil har ett mycket omfattande produktportfölj med både manuella och eldrivna rullstolar. Allt är utvecklat baserat på klinisk evidens, som i sin tur bygger på många års forskning och kanske viktigast av allt: utvärdering av användarnas upplevelser av Permobils olika hjälpmedel. Idag är en stor del av sortimentet digitaliserat, och det är en utveckling som speglar ambitionen att öka användarvänlighet, rörlighet och frihet.

Allt handlar om inkludering

Hand i hand med en värdegrund som bygger på att tillgängliggöra de bästa innovationerna för ökad rörlighet och frihet går inkludering, ett av de viktigaste ledorden i Permobils utvecklingsarbete. Det är också ett av de främsta hållbarhetsmålen som den globala koncernen arbetar för att uppfylla.  

– Det centrala som vi på Permobil gör, oavsett var i världen lösningen implementeras och kommer till nytta, är att öka livskvalitet för alla som använder våra produkter. Det gör vi genom att skapa möjligheter för delaktighet och inkludering, säger Martinus Rönnerman, Vice President Group Communications.

Arbetet med inkludering genomsyrar idag hela verksamheten och är en del av allt allt Permobil gör. Genom samarbetskampanjer som ”My capability is not based on your assumption”, som Permobil gjort tillsammans med modedesignern Louise Linderoth, uppmärksammas det viktiga inkluderingsarbetet på sociala medier där budskapet når en mycket stor målgrupp.

Nya tjänsten Fleet management och Services

Permobil är ständigt aktiva i att utveckla ännu bättre lösningar för nästa generations användare. Allt utvecklas med ett användarorienterat synsätt där man tar hänsyn till det sociala, det funktionella och det medicinska behovet som hjälpmedlet ska svara på.

För att kunna garantera rörlighet behöver man också kunna garantera att det finns snabb hjälp att få om något skulle haverera under användandet av funktionshjälpmedlet. Om rullstolen går sönder eller inte fungerar optimalt så vill man från Permobils sida minimera stilleståndstiden så långt det går. Därför har tjänsten Fleet management utvecklats.

Med Fleet management finns det möjlighet för servicetekniker från Permobil att serva stolar på distans. De eldrivna stolarna är digitaliserade och det gör att man kan läsa av och diagnostisera dem på distans. Det i sin tur gör att reparationstiden kan kortas avsevärt. Det är också starkt förenat med en annan hållbarhetsaspekt utöver den sociala med inkludering, då det kan bidra till att minimera serviceresor och antalet transporter. En ekvation som alla vinner på.

Utvecklar supportlösningar i världsklass

Permobil investerar hela tiden i utveckling av nya och lite smartare lösningar för morgondagen. Majoriteten av produktutvecklingen finns i Sverige, och så har det varit sedan företaget grundades.

– Det är en viktig fråga för oss att fortsätta bygga upp vår utvecklingskompetens i Sverige, även om försäljningen är global och vi utvecklar större affärer på fler och fler marknader.

Permobil är världsledande inom sitt område och vill arbeta med de bästa talangerna för att kunna fortsätta utveckla supportlösningar i världsklass. Den som vill vara med och skapa en mer inkluderande framtid är välkommen till Permobil och göra skillnad för många.

Produktutvecklare, designingenjörer, systemutvecklare och specialister inom digitala lösningar och AI är bara en handfull kompetenser som behövs för att Permobil även i framtiden ska vara marknadsledande.