Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Det mesta inom emissionsteknik

Klimatdebatten fokuserar idag mest på de globala klimathoten. Lokal miljöpåverkan har hamnat i skymundan, trots att utsläpp av partiklar och kväveoxider är mycket skadliga för vår hälsa och för den lokala miljön. Partiklar och kväveoxider från dieselmotorer kan minskas eller nästan elimineras med hjälp av rätt teknik.

Snabbgående passagerarfartyg i Norge, med fyra framdrivningsmotorer och samlad effekt på 3600 kW. Ett av många fartyg utrustade med SCR-teknik från STT Emtec AB.

Företaget STT Emtec utvecklar en rad olika lösningar inom emissionsteknik och har gjort det sedan år 2000. Med motorteknik har man arbetat sedan 1981. När företaget etablerades var kraven på avgasrening låga, men STT Emtec har ändå lyckats växa stabilt tack vare kundernas interna hållbarhetsmål och en stark strävan efter goodwill inom många branscher.

– Genom att transportköpare ställer högre krav på hållbara transporter, möjliggörs ökad hållbarhet och främjande av klimatsmart teknik. Det är ett annat perspektiv än det tvingande perspektivet som annars ofta tillämpas, säger Anton Andersson, marknadschef på STT Emtec.

Företagets produkter och tjänster eftertraktas nu mer än någonsin. En del av de konkurrenter som finns på den globala marknaden är kunder till STT Emtec, tack vare den unika kompetens och långa erfarenhet som finns inom bolaget. STT Emtec är också ett av världens mest innovativa inom sin nisch, med kontinuerlig utveckling av sina produker.

Nyckelkomponenter och kompletta system

STT Emtec utvecklar och tillverkar nyckelkomponenter samt kompletta avgasreningssystem baserat på olika tekniker. SCR (Selective Catalytic Reduction) är den teknik som man inom STT Emtec fokuserar mest på, där ett reduktionsmedel (ofta benämnt AdBlue) doseras in i avgasströmmen framför en katalysator vilket reducerar kväveoxider (NOx). Tekniken används både för landbaserade motorer och inom sjöfarten. Det är främst inom sjöfarten som STT Emtec ser att man kan göra störst skillnad nu och framöver.

Tack vare det senaste regelverket från IMO, som kallas IMO Tier III, krävs det sedan 2016 en reducering av kväveoxider med 75 procent utmed den amerikanska kusten. Samma regelverk trädde i kraft 2021 för delar av Europa, så kallade ECA-områden, som främst omfattar norra Europa. Kravet omfattar nybyggen samt vid byteav motorer i befintliga fartyg.

– Fartyg har en mycket längre livslängd än till exempel personbilar. Under sin livstid genomgår ett fartyg ofta flera motorbyten och uppgraderingar. Marknaden för våra produkter är därför mycket omfattande. Vi ser en stark tillväxtpotential speciellt med tanke på nya direktiv, säger Anton.

Konsulttjänster inom motorprovning

STT Emtec har ytterligare ett verksamhetsområde, som kompletterar den egna produktutvecklingen och tillverkningen. Med tillgång till ett modernt och topputrustat laboratorium för emissionsteknik kan STT Emtec även erbjuda konsulttjänster inom motorprovning. På det sättet maximeras nyttan av investeringar både i laboratorieutrustning och kompetens.

Inom STT Emtec finns specialistkompetens inom det mesta som rör emissionsteknik. Speciellt framstående är man inom dosering och styrsystem, och komponenter som rör dessa områden. Det är ytterligare en stor konkurrensfördel för STT Emtec, som fortsätter sin tillväxtresa tillsammans med kunder över hela världen.