Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Alla ska vilja jobba på Västernorrlands industrimontage

Västernorrlands industrimontage, VIM, har troligtvis Sundsvallsregionens gladaste team och branschens bästa företagskultur. Redan från början har grundaren Daniel Rönnung satt ribban högt när det gäller trivsel och inkludering på arbetsplatsen. Ett sammansvetsat gäng som mår bra och har roligt på jobbet presterar bättre, resonerar han.

Det ligger mycket i det Daniel säger. Att medarbetare som mår bra och som trivs på sin arbetsplats, som känner sig delaktiga och som får vara med och påverka företagets utveckling presterar mer finns det sedan många år tillbaka välkända forskningsresultat som visar.

För Daniel och kollegan Joakim Eriksson är det viktigast att alla känner sig viktiga i teamet, att var och en har en tydlig roll och har möjligheter att påverka. Det bygger en sund företagskultur, något som varit en del av affärsidén från första början när Daniel etablerade bolaget 2016.

– Vår vision är att alla ska vilja jobba på VIM och vi har utvecklat företagskulturen baserat på det, understryker Daniel. 

Samverkar över hela Norden

VIM är ett nytänkande och innovativt bolag som uppskattas av kunder över hela Norden. De tre affärsområdena stålentreprenader, processentreprenader och industriservice har samtliga en god tillväxt. Under de tre senaste åren har omsättningen dubblats varje år. Att gå från en tid med pandemi, vidare in i världskris och nu lågkonjunktur och trots det lyckas skapa en stark tillväxt vittnar om att man vet vad man gör på VIM.

En stor del av framgångarna vilar på den unika kompetens och erfarenhet som kännetecknar VIM, samt den sunda företagskulturen. Det finns en mentalitet på VIM som bygger på att allt är möjligt. Att alltid lösa kundernas problem och vara en samarbetspartner som förenklar och till och med säkerställer att industrikunders verksamheter fungerar optimalt har blivit VIM:s rykte.

– Vi arbetar med välkända företag över hela Sverige och Norden. Att de väljer oss gång på gång har att göra med att vi kan leverera enligt tidsplan, med rätt kompetens och till rätt pris. För vissa typer av projekt är vi ensamma om att kunna leverera exakt det kunden efterfrågar och det gör oss mycket konkurrenskraftiga på en större geografisk marknad än enbart Sundsvallsregionen och Västernorrland, säger Daniel.

Starka med synergier

På åtta år har VIM utvecklats från att vara fåmansbolag till en medelstor arbetsgivare i Sundsvallsregionen, med drygt 30 medarbetare och behov av att rekrytera fler i närtid. Bland de aktuella projekten finns byggnation av vattenverk samt avancerade konstruktioner inom massaindustrin till exempel.

Tack vare bredden i verksamheten kan VIM lösa större projekt och samordna på ett sätt som gör det enklare för beställaren. Det är också en stark konkurrensfördel.

– Vi ser att allt fler kunder efterfrågar synergier när de gör sina förfrågningar och vi kan då dra nytta av att vi kan leverera med en så pass stor bredd som vi kan, tack vare de tre affärsområdena vi har. I dagsläget finns det inga planer på att utöka med fler affärsområden, men vi satsar på tillväxt inom de vi har och vi ser en fortsatt stark utveckling framför oss nu, bekräftar Daniel som avslutning.