Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Det offentliga måste göra mer för att möjliggöra omställningen

Elektrifiering är den teknik som kommer att ta över i omställningen av alla sektorer, där det är möjligt. Enligt Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet, handlar det egentligen om tillämpade av grundläggande fysik. En elmotor är mer effektiv än den traditionella förbränningsmotorn, helt enkelt.

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet.

Omställningen är både en kostnadsfråga och en hållbarhetsfråga som bygger på att det måste gå att återvinna alla batterier som tillverkas för de nya elfordonen. Den tekniska utvecklingen för att ställa om även tung trafik har redan kommit långt, och den största frågan idag handlar enligt Rickard Nordin om att transportbolagen måste kunna finansiera sin omställning och lösa laddning på ett enkelt sätt.

Den stora utmaningen i politiken är tvådelad, menar Nordin. Det handlar dels om att möjliggöra en snabbare omställning genom att premiera de aktörer som köper ett nytt elfordon, oavsett om det är en lastbil eller ett annat arbetsfordon, och dels om att bygga ut laddinfrastrukturen över hela Sverige.

– Det finns mycket kvar att göra när det gäller utvecklingen av laddinfrastrukturen för tunga fordon. För personbilar finns det ett väl utbyggt nät av snabbladdare i en stor del av Sverige. Då ska man komma ihåg att de flesta ändå laddar sin elbil hemma, eftersom det är billigare. Att bygga ut infrastrukturen för att kunna ladda tunga elfordon borde ha högsta prioritet nu, säger Rickard Nordin.

För att möjliggöra en sådan utveckling måste det offentliga stötta, i alla fall i uppstarten.

– Vår målsättning i Sverige är att elektrifiera överallt där det är möjligt. Det kommer även att tillgängliggöras mer biodrivmedel genom att fler fordon elektrifieras. Biodrivmedlet, som idag är en bristvara, kan då användas enbart inom de områden som inte är möjliga att elektrifiera, som till exempel inom sjöfarten där de oceangående fartygen är ett exempel.

Centerpartiet vill återinföra klimatbonusen för elbilar så som den var innan den togs bort i november 2022. Dessutom vill man införa en bonus för alla som köper en elektrifierad transportbil, lastbil och/eller arbetsfordon såsom mark- och anläggningsfordon. Då kommer omställningen att gå snabbare.

Ytterligare en aspekt att beakta är andrahandsmarknaden för elfordon, som i Sverige inte har något stöd alls, vare sig nu eller tidigare. I andra länder finns olika fördelar såsom sänkta trängselskatter och lägre parkeringskostnader för elbilar, men i Sverige har inget sådant ännu införts. Det gör att många elbilar exporteras efter sina första tre år, och fortsätter att rulla någon annanstans.

– Vi vill att svenska elfordon ska fortsätta att göra nytta här. Då måste man se till helheten och här spelar andrahandsmarknaden en viktig roll. Den möjliggör för fler att investera i en elbil, och att den totala mängden elfordon som rullar på våra vägar ökar. Från Centerpartiets sida föreslår vi att även andrahandsmarknaden för elbilar ska gynnas med någon form av klimatpremie, understryker Rickard Nordin.

Kontentan är att det offentliga måste göra mycket mer för att möjliggöra och stötta omställningen.