Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Pajala siktar mot att bli en fossilfri flygplats

Pajala Airport har under de senaste åren genomgått en positiv omvandlingsprocess. Ambitionen för flygplatsen är lika hög som för andra och betydligt större flygplatser. Precis som vid större flygplatser finns det vid Pajala Airport en stark hållbarhetsvision med en strävan efter att bli en fossilfri flygplats.

Säkerhets- och miljöchef Ann-Britt Högman driver flera hållbarhetsprojekt varav det största är klimatprojektet Grön Flygplats.

Pajala Airports utrikeshalls första etapp står sedan en tid tillbaka klar med ökad kapacitet för mottagande trafik, och utvecklingsarbetet med kommande utvecklingsprojekt fortsätter för att inom en snar framtid kunna välkomna ännu fler glada turister till Pajala.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att Pajala Airport ska bli en fossilfri flygplats. Här driver säkerhets- och miljösamordnaren Ann-Britt Högman flera hållbarhetsprojekt varav det största är klimatprojektet Grön Flygplats.

– Grön Flygplats omfattar alla regionala flygplatser i Sverige och bygger mycket på konsumenternas efterfrågan på hållbart resande. Vi har en lika hög efterfrågan på hållbart resande i Pajala som man har vid större flygplatser, säger Ann-Britt.

I projektet ingår två stora övergripande mål. År 2030 ska all inrikestrafik vara fossilfri, och år 2045 ska dessutom all utrikestrafik som startar från Sverige vara fossilfri. För att nå målen har alla flygplatser mycket kvar att göra.

Inom projektet Grön Flygplats ingår bland annat arbete för att öka produktionen av biobränslen för flyget. För en mindre flygplats som Pajala Airport innebär miljösatsningarna tunga investeringar men här förlitar man sig på en politik som förstår värdet av att satsa på grön utveckling och inte minst det gröna flyget som alla flygplatser i Sverige arbetar för nu.

Framtidens flyg

En annan viktig framgångsfaktor för flygets resa mot fossilfritt kommer i allt större utsträckning att bli elektrifiering. Med befintlig teknik kan eldrift tillämpas för mindre flygplan och kortare sträckor, men teknikutvecklingen går snabbt framåt och det ville man visa upp under elflygsturnén som landande i Pajala den 2 juni i år.  

Pajala Airport bjöd då in till en aktiv temadag och ett evenemang som var öppet för alla och som bjöd på både testflygningar och kunskapsutbyte. Temat var Framtidens flyg, och under dagen visades elflygplanet Phoenix U15E med en enklare genomgång av planets konstruktion.

– Det är oerhört viktigt att vi tillsammans kan skapa ett stort intresse för det fossilfria flyget. Det är resenärerna som har störst kraft att påverka, genom att välja att flyga fossilfritt. Alla som arbetar inom flyget, det vill säga både flygplatser och hos operatörerna, måste arbeta för att synliggöra de fossilfria alternativen och informera om varför det är så viktigt att premiera dem, förklarar Ann-Britt.