Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

ECO-Prefab från Byggelement – för hållbara framtidsprojekt

Industriellt byggande med stora inslag av prefabricerade element är det mest hållbara sättet att uppföra nya fastigheter på om målet är att förena både ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För att sänka utsläppen ytterligare investerar Byggelement just nu i ny automatiserad teknik i fabrikerna i Hallstahammar och Ucklum.

Vi producerar klimatförbättrade prefabricerade stomelement med upp till 50 procent återvunnet material under namnet ECO-Prefab, säger Tobias Rönje, vd på Byggelement.

Inom byggbranschen handlar hållbarhet om mycket mer än att välja material och processer med lägre miljöpåverkan – det måste vara ekonomiskt genomförbart också. Annars fallerar även det mest koldioxideffektiva projektet.

Företaget Byggelement har lyckats utveckla metoder för att på ett kostnadseffektivt sätt producera olika typer av klimatförbättrade prefabricerade stomelement som väggar och bjälklag med upp till 50 procent återvunnet material som ersätter en lika stor andel cement. Produkterna med lägre koldioxidutsläpp går under namnet ECO-Prefab.

– Att göra tillverkningsprocessen kostnadseffektiv har varit den stora utmaningen här, säger Tobias Rönje, vd på Byggelement.

Investerar i effektivisering

För att möjliggöra en så effektiv tillverkning som möjligt investerar Byggelement nu cirka 500 miljoner kronor fördelat på fabrikerna i Hallstahammar och Ucklum.

– Produktionsprocessen måste effektiviseras med en högre automationsgrad om vi ska kunna leverera klimatförbättrade betongelement till i stort sett samma kostnad som för traditionella byggelement, säger Tobias Rönje.

Bolaget ersätter en del av cementen i sin betongblandning med merit. Det är ett bindemedel gjort av slagg, alltså en restprodukt från stålindustrin, som då det blandas i betongen ger den färdiga produkten likvärdiga hållfasthets- och kvalitetsegenskaper som cement. Den stora skillnaden är att denna process förlänger härdtiden för varje element och därmed fördyrar tillverkningen. Med den nya tekniken kommer kapaciteten att öka och processen snabbas upp.

– Vi använder idag en inblandning på mellan 30 och 50 procent Merit, säger Tobias Rönje. Med större mängd alternativt bindemedel blir tillverkningen mer komplex och vi behöver då mer tid för härdning. Det får effekten att kostnaden ökar i takt med större mängd merit, vilket skapar en prisskillnad på produkterna. Vårt erbjudande är ändå det mest kostnadseffektiva inom sitt slag på marknaden.

Fler hållbara satsningar

Byggelement har utöver den senaste investeringen i en mer automatiserad och effektiv ekoproduktion även satsat mycket på energieffektivisering. Genom att byta ut alla lysrörsarmaturer i fabriken i Hallstahammar till LED-armaturer har man redan nu lyckats skapa energibesparingar i den egna produktionen.

I Hallstahammar tillverkas sedan tidigare håldäck, trappor och Rd-plattor, en form av massivbjälklag. Det mesta säljs inom en radie på upp till 20 mil från fabriken, eftersom produkternas vikt gör dem känsliga för längre transporter.

Årskapaciteten ligger nu på ungefär 200 000 kvadratmeter av håldäck. När utbyggnaden av fabriken är klar och den nya tillverkningslinan på plats i början av nästa år utökas kapaciteten med 160 000 kvadratmeter väggproduktion. En siffra som gör Byggelement till en pålitlig och leveranssäker partner i både större och mindre byggprojekt i regionen.

Autism Helsida