Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Allt blir enklare med EY

Devisen ”Building a better working world” är en smart och bra beskrivning av syftet med den verksamhet som EY bedriver globalt. Revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning är komplexa områden som kräver både branschspecifik och djupgående kunskap. Det har EY i Sundsvall.

EY stöttar företag och organisationer oavsett var de befinner sig. Tack vare teknikens utveckling är det idag möjligt att möta kunder globalt och erbjuda lika bra service som lokalt. EY har en internationell verksamhet, men är samtidigt det smidiga lokala alternativet som finns med och stöttar entreprenörer i Sundsvall i alla lägen.

– Kundstrukturen för EY i Sundsvall har förändrats mycket under de senaste åren. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att möta kunder på global nivå, men vi vill samtidigt vara lokala entreprenörers första val av samarbetspartner när det gäller helhetslösningar för redovisning, lön, revision, skatt och rådgivning, säger Charlotte Bouvin, kontorschef på EY i Sundsvall.

Gör vardagen och företagandet enklare

Det finns många anledningar att välja EY. En av de främsta är att EY arbetar med helheten, har ett brett erbjudande och ser till hela företagets behov.

Till skillnad från de flesta av konkurrenterna som finns på marknaden har EY valt att behålla sina två stora affärsområden redovisning och revision. Syftet är att kunna ha ett brett tjänsteutbud mot alla kunder och för mindre bolag kunna ha en helhetslösning där EY hjälper företagen hela vägen. I det ingår även rådgivning som en viktig del i erbjudandet.

Att underlätta för kunderna och göra arbetslivet och vardagen lite smartare, lite bättre och mer lönsam är målet för EY. Redovisningskonsulterna vill förenkla kundens administration, skapa bättre rapporter och rutiner som underlättar bolagets analys och styrning.

– Vi har även särskilda lönehubbar där konsulterna är specialiserade på att ta hand om kundernas lönehantering. De ser till att alla regelverk följs och kunderna behöver varken bekymra sig om semestrar eller sjukledigheter, utan kan lita på att våra team levererar rätt lön i rätt tid, säger Charlotte Bouvin.

Hos EY får kunden en kontaktperson och allt sker digitalt och i realtid. På senare år har behovet av resursförstärkning på både stora och små bolag och organisationer ökat kraftigt och är något EY också jobbar mycket med.

Inom revision ser EY till att kundens finansiella rapporter kvalitetssäkras mot marknaden och att lagar och regler efterlevs. EY är en global organisation men lokalt är de revisorer i både små och stora bolag och organisationer, privatägda liksom noterade. 

Återigen topprankad som arbetsgivare

För att även framöver kunna växa i den takt som krävs i en dynamisk region som Sundsvall behöver EY rekrytera inom alla områden. Den största utmaningen är att både revision och redovisning är yrken som man lär sig över relativt lång tid. För att bli auktoriserad revisor är det krav på akademiska studier och ett antal år med praktiskt arbete.

– Det är alltid en utmaning att hitta rätt kompetens, men vi drar stor nytta av samarbetet vi har med Mittuniversitetet här i Sundsvall. EY blev återigen topprankad som arbetsgivare bland studenterna och det känns oerhört positivt. Det visar att vår modell för hur vi anställer och integrerar nyutexaminerad kompetens fungerar och uppskattas, säger Charlotte Bouvin. 

Som ett led i att arbeta med företagets attraktivitet som arbetsgivare har EY även utvecklat konceptet EY Hybrid Model. Det är ett nytt sätt att jobba med anpassade arbetstider och utökad flexibilitet utifrån varje individ. EY vill se till helheten och då är det viktigt att kunna erbjuda personalen utökade möjligheter att få ihop livspusslet. Det är något man talar mer och mer om i samhället nu, men som EY var tidiga med.