Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Isab fortsätter växa med industrin

Det går fortsatt bra för Industriservice i Sundsvall AB, Isab, som under de senaste åren lyckats parera ett antal större utmaningar med goda resultat. Pandemin, tätt följd av krig och världskris, samt en stundande lågkonjunktur påverkar marknaden starkt, men på Isab blickar man framåt med tillförsikt.

Några år innan pandemin bröt ut investerade familjeföretaget Isab i nya lokaler för att kunna fortsätta expandera i Sundsvall. Maskinparken utökades och mer personal anställdes. Mycket har hänt sedan dess, men Isab är kvar i samma rymliga lokaler och med bibehållen kompetens inom framförallt tunga lyft och industriservice med ställningsbygge och andra specialtjänster inom området.

– Vi är nu tillbaka på ungefär samma nivåer som vi hade innan pandemin och det känns bra, säger Jan Magnusson, som är vd och ägare sedan Isab grundades 1988.

2022 välkomnade Jan sin kollega Conny Högman, som arbetat i bolaget sedan 2006, som delägare i Isab. Tillsammans satsar de båda ägarna nu mot nya höjder.

Riktigt bra på tunga lyft

Flytt av tunga maskiner i besvärliga miljöer, byggnadsställningar som monteras upp och ner i alla väder, vädersäkring av maskiner och material, håltagning och rivning av betongkonstruktioner samt brandvaktsbevakning är några exempel på återkommande uppdrag.

De stora industriföretagen i Sundsvallsregionen är fortsatt trogna kunder. Isab har till exempel ofta egen personal på plats på Ortvikens pappersbruk, Tunadals sågverk och Östrands massabruk i grannkommunen Timrå.

– Vi är riktigt bra på tunga lyft, så kallad baxning, där vi flyttar allt från maskiner till balkar och byggmaterial som ofta är för svårtillgängliga för att andra aktörer ska kunna flytta dem. Vi har rätt maskiner och metoder för att komma åt även i de mest besvärliga miljöer och det gör oss konkurrenskraftiga, förklarar Jan.

Att tillhandahålla, bygga och montera ner byggnadsställningar var länge huvudsysslan och det kommer även fortsättningsvis att vara ett stort område, men Jan ser även stora utvecklingsmöjligheter med tunga lyft.

Växer med industrin

Med en växande maskinpark ser Isab till att serva industriföretagen i regionen så att deras verksamheter kan rulla på utan avbrott. Att förlita sig på en enda aktör som sköter helheten är något som de allra flesta industriföretag också värdesätter. Därför kan Isab fortsätta växa tillsammans med industrin och troligtvis enligt Jan även utveckla fler verksamhetsområden på sikt.

– Vi ska kunna möta morgondagens krav och satsar på att bredda oss med ny utrustning för bland annat tunga lyft. Egentligen kan vi ta hand om allt som ska flyttas och som är för svårt för våra kunder att flytta själva. Vi ser också till att återvinna så mycket material som möjligt, om uppdraget omfattar rivning till exempel. Hållbarhet är A och O för en verksamhet som vår.

På Isab är man van vid snabba förändringar med kunden i fokus. Inget uppdrag är det andra likt, men Isab kan snabbt ställa om och möta kundens krav. Ena dagen kan det handla om att flytta en maskin på flera ton, och nästa dag kan samma personal sitta brandvakt. Det ger en sund variation som gör jobbet mer spännande varje dag.