Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Peab strävar efter hållbarhet på alla fronter

Swerock är ett företag inom Peabfamiljen och tillhandahåller tjänster inom ballast, betong, transport och maskin, samt återvinning. Systerbolaget Peab Asfalt tillverkar och anlägger asfalt på våra viktigaste vägar som knyter ihop Sverige. Båda företagen spelar en avgörande roll för utvecklingen av Sveriges hållbara infrastruktur – och det ska vara hållbart för framtiden.

Örnsköldsvik flygplats asfalteras med hjälp av ECO-Asfalt.

Swerock och Peab Asfalt är två olika bolag men de leds samordnat för att effektivisera och optimera flera funktioner. Hållbarhetsarbetet är ett exempel på en mycket viktig och central funktion som samordnas.

Peab ska vara en klimatneutral aktör 2045, och det gäller samtliga verksamheter inom koncernen, inklusive dotterbolagen. En viktig milstolpe för att nå målet har redan nåtts då Peab kan erbjuda ett brett grönt sortiment av återvunnet byggmaterial, och ECO-sortimentet förväntas även växa för att utöver ECO-Asfalt, ECO-Ballast och ECO-Betong även omfatta fler produkter.  

Hela ECO-sortimentet bidrar till den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin. ECO-Ballast tillverkas av återvunnet material, och finns numera lokalt tillgängligt för Sundsvallsregionen, tack vare Swerocks nya anläggning i Sundsvall är Swerock en av regionens större ballastleverantörer trots att inget jungfruligt berg bryts för produktionen då all ballast kommer från återvunnen råvara.

Med etableringen i Sundsvall har Swerock tagit sin andra våtsikt i drift för att återvinna schaktmassor. Den första finns i Malmö, och med två våtsikter kan Swerock nu förse nära nog hela den svenska marknaden med återvunnet grus- och bergmaterial. Dessutom är våtsikten helt elektrifierad, ytterligare en fjäder i hatten ur hållbarhetssynpunkt.

Var med och bygg framtiden

Peab och Swerock blir allt vassare när det gäller miljömässig hållbarhet, men hur är det med social hållbarhet och jämställdhet? Även här finns stora ambitioner.

– Inom vår bransch är det fortfarande en stor utmaning att rekrytera kvinnliga medarbetare till produktionsledet. Hela Peabkoncernen eftersträvar en ökad jämställdhet. Inom de områden som Swerock och Peab Asfalt verkar är det ytterst svårt att få tag på kvinnliga medarbetare överhuvudtaget, men vi försöker influera och skapa intresse genom att samverka med olika utbildningsanordnare, berättar Johannes Pettersson, regionchef med ansvar för både Peab Asfalt och Swerock i region norr.

– När det gäller produktionsledet inom hela Peab har vi en fördelning med ungefär fem procent kvinnor, fortsätter Johannes. Vi har ett omfattande kompetensbehov och om vi ska kunna utveckla vår organisation så behöver vi ett mycket större rekryteringsunderlag, vi måste därför göra allt vi kan för att skapa intresse bland kvinnliga medarbetare. Detta är inget nytt för Peab, vi har arbetat med de här frågorna länge, men vi behöver göra ännu mer.

Det finns fantastiska möjligheter att utvecklas i sin roll inom Peab, oavsett vilket område man arbetar inom.

– Vi ökar vårt fokus på att ställa om en traditionell industri mot kommande samhällskrav på minskad klimatpåverkan och med stor respekt för att nyttja jordens på ett hållbart sätt. Peab är en stabil arbetsgivare och eftersom vi har så många olika funktioner inom samma koncern så finns det också goda möjligheter att växa inom fler områden. För den som har intresset finns det möjligheter att utmana sig själv i nya utmaningar till exempelvis som arbetsledare eller projektledare i större infrastrukturprojekt eller som specialist inom några av våra områden. Alla som arbetar inom Peab är på ett eller annat sätt med och bygger framtiden, säger Johannes med eftertryck.