Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stark innovationsmiljö ska locka talanger från hela världen  

Sundsvallsregionen är en av Sveriges starkaste IT-regioner. För att den ska förbli framstående krävs ständig utveckling, mer kompetens och en stark innovationskraft som består över tid. Det är frågor som Bron Innovation jobbar med varje dag.  

Lars Persson Skandevall, VD Bron Innovation AB

Bron Innovation är ett kluster som ägs av 100 IT-aktörer i Västernorrland. Uppdraget är att vara en drivmotor och samverkansplattform för utveckling och kompetens.

Digitalisering kommer att vara central oavsett bransch. Govtech. Indtech. Fintech. Foodtech; Den hållbara omställningen kommer att vara digital!

För att höja regionens innovationskraft samverkar företag, akademi och offentlig sektor nära varandra inom Bron. Syftet att utforska nya tekniker när de kommer, både ur ett kompetens- och utvecklingsperspektiv. Bron har därför långsiktiga samarbeten med innovatörer, forskare, lärare och professorer vid akademin, särskilt Mittuniversitetet, som har ledande forskning inom IT.

De innovationsprojekt som bedrivs ligger i absolut framkant när det gäller teknisk utveckling, och ska bidra till hållbar samhällsutveckling och industriell utveckling.

Det kan handla om att använda AI för att minska transporter inom industrin eller IoT-lösningar som förenklar vården. Just nu pågår flera samarbetsprojekt för att skapa bättre, säkrare och mer hållbara samhällen i framtiden - en framtid som inte ligger långt bort.  

Den kreativa miljön väcker också uppmärksamhet. Sundsvalls kommun har utsetts till Årets digitaliseringskommun och vid CIO Awards vann DIGG pris för årets projekt där de besegrade Biometria i finalen (båda organisationerna finns i regionen). Bron har själv valts ut som strategisk partner till Världsbanken inom Govtech.

Det är kittlande att vara verksam i Höga Kusten och Sundsvallsregionen. De spännande jobben, innovationsklimatet och alla samarbeten mellan organisationer över gränser skapar en speciell och attraktiv miljö.

Det är också en miljö som söker nya förmågor. Därför är kompetensförsörjning ett viktigt område för Bron Innovation. Allt ifrån ungdomar och studenter till internationell kompetens. Men särskilt fokus ligger på att attrahera senior kompetens inom Sverige.

Vad kan vi göra för att fler ska välja att stanna och etablera sig här? Det är viktiga frågor som vi arbetar med nu, bland annat genom IT-rekryteringseventet Norrlängtan som syftar till att visa upp karriär- och livskvalitetsmöjligheterna i Sundsvallsregionen och Höga Kusten.

Vår övertygelse är att alla vill bidra till en hållbar framtid och att en motor för den omställning är digitalisering. Vi har en så stark utvecklingskraft att vi inte vill missa någon möjlighet. Här, i en av Sveriges starkaste IT-regioner, finns otroliga möjligheterna att bidra konkret till den utvecklingen och samtidigt njuta av hög livskvalitet.

Lars Persson Skandevall, VD Bron Innovation AB