Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tillgänglighet lever i nära symbios med hållbarhet

Sundsvall Timrå Airport är en drivmotor för utveckling i hela Västernorrland. Flygplatsens syfte är att säkerställa en hög tillgänglighet för det privata näringslivet, den offentliga sfären och alla som bor och verkar i regionen. Att stärka besöksnäringen är också ett givet syfte, som blir allt viktigare.

Frank Olofsson, flygplatsdirektör Sundsvall Timrå Airport.

Flygplatsens utveckling är starkt förenad med regionens utveckling. Det är mycket tack vare flygplatsen i Timrå som regionen är attraktiv för etableringar och inflyttning. Tillgänglighet och möjligheter att enkelt resa mellan regioner inom och utanför Sverige har efter pandemin blivit viktigt igen.

Fokuserar helt på grön omställning

Tillgänglighet lever i nära symbios med hållbarhet. Alla flygplatser måste aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor, och det arbetet omfattar inte bara själva flygplatsens verksamhet utan även flygoperatörernas. Genom att flygplatsens organisation möjliggör för hållbara val bland operatörerna kan flyget ställa om snabbare.

– Nu och framgent fokuserar vi helt på den gröna omställningen, och det har vi gemensamt med industrin i vår region, säger Frank Olofsson, flygplatsdirektör Sundsvall Timrå Airport.

När man talar om Sundsvallsregionen och Västernorrland idag kan man inte undgå att nämna batterifabriken som planeras i Torsboda i Timrå kommun. Frank är inte heller sen att nämna den stora etableringen:

– Batterifabriken kommer att bidra till den gröna omställningen och det har vi från flygplatsens sida också för avsikt att göra. Vi strävar efter samma mål, och det gör även alla kommuner i vår region. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för regionens företag att ställa om, och samtidigt bidra till att öka deras konkurrenskraft genom att säkerställa hög tillgänglighet.

Starka hållbarhetsmål – flygplatsen ligger precis rätt

Målet för Sundsvall Timrå Airport är att skapa möjligheter för fler avgångar och fler operatörer vid flygplatsen. Det målet är starkt förenat med flera hållbarhetsmål som gör flygplatsen mer attraktiv för resenärer, operatörer och samarbetspartners.

– En av våra största framgångar på hållbarhetsspåret är den enorma besparing vi gjort gällande koldioxidutsläppen. 2019 släppte flygplatsen ut cirka 1000 ton CO2, hittills i år har vi släppt ut 53,5 ton. För att lyckas med en så pass stor besparing har vi letat i varenda skrymsle och vrå efter saker vi kan förbättra, från snöröjningsfordon till motorsågar, berättar Frank.

Med den senaste utvecklingen i åtanke kan Sundsvall Timrå Airport vara klimatneutrala redan 2025. Det största arbetet återstår – att hjälpa flygoperatörerna bli fossilfria. Då krävs en infrastruktur med tillgång till biodrivmedel. För det ligger flygplatsen precis rätt. Endast åtta kilometer från flygplatsen planerar SCA nu för en biodrivmedelsfabrik som kan komma att tillverka omkring 300 000 ton biojetdrivmedel, det vill säga helt öronmärkt för flyget. Det motsvarar dubbelt så mycket drivmedel som hela Sveriges inrikestrafik behöver i dagsläget. SCA är i skrivande stund i färd med markarbeten inför byggnationen.