Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Modern skandinavisk låscylinderfabrik i Eskilstuna

Assa Abloy AB har genomfört en omfattande omstrukturering av verksamheten i Eskilstuna under de senaste åren. Det för att möta marknaden med ett vässat erbjudande och en organisation som är ännu bättre rustad för förändring.

Mikael Nylander, som är fabrikschef i Eskilstuna

Assa Abloy har en modern, skandinavisk låscylinderfabrik i Eskilstuna. Här bedrivs framför allt produktion av mekaniska och elektromekaniska låscylindrar för den skandinaviska marknaden men kunder finns i flera delar av världen. En stor del av produktionen utgörs av slutförädling, det vill säga montering av låscylindrar och låssystem.

– Många av våra produkter ingår i stora låssystem. Vi har en årsvolym på cirka 800 000 cylindrar. Vi matchar låsen med cirka 3,5 miljon kodfrästa nycklar som också tillverkas här, berättar Mikael Nylander, som är fabrikschef i Eskilstuna. 

Både produktion och utveckling

Assa sysselsätter ungefär 350 personer i Eskilstuna idag, fördelat på produktion, utveckling, försäljning och stöttande tjänstemannaroller inom bland annat HR, IT och ekonomi. Det finns många olika roller såsom kvalitetsansvariga, produktionsledare, processoperatörer, montörer, produktutvecklare och försäljningsansvariga.

Organisationen har omstrukturerats för att kunna möta marknadens efterfrågan på ett bättre och mer lönsamt sätt. I Eskilstuna finns utöver själva produktionen även hela den skandinaviska utvecklingsavdelningen inom Assa Abloy Opening Solutions Scandinavia. Nya produkter utvecklas hela tiden, en låscylinder är en mycket mer komplex produkt än vad man kan tro.

– Många som arbetar med utveckling här i Eskilstuna arbetar med hela produktportföljen inom bolaget, det vill säga mycket mer än låscylindrar. Det är en omfattande verksamhet som präglas av mycket kunskap som byggts upp här under många år, säger Mikael. 

Låshus, gångjärn, nycklar, elektromekaniska lås, mekaniska lås mm – Assa Abloy har marknadens bredaste erbjudande när det gäller lås.

Utrymme för tillväxt

– Det är viktigt att jobba långsiktigt för att se över kompetensförsörjningen i hela regionen men vi har inget behov av att rekrytera här och just nu. Vi arbetar tight ihop med lokala aktörer, bland andra MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), för att säkerställa kompetensutvecklingen tillsammans i Eskilstuna, säger Mikael.

Det är nu två år sedan verksamheten omdanades och flyttade in i den nya fabriken på Kungsgatan i Eskilstuna och i samband med det påbörjades förbättringsarbetet på allvar med syfte att utveckla verksamheten vidare framåt.

Den nuvarande fabriksytan på 7500 kvm ger utrymme för tillväxt, men det måste ske med marknadens efterfrågan som drivkraft. Hela siten är på 11 000 kvm, med stort utrymme för innovation inom många områden.

Bolaget sålde sin tidigare fastighet på 65 000 kvm till en fastighetsutvecklare som nu öppnar möjligheter för nya verksamheter att flytta in och etablera sig. Huset har fyllts på med Trafikverket och Region Sörmland och Polisen står näst på tur för inflyttning.

– Genom att sälja den för vår nuvarande verksamhet alldeles för stora fastighet kunde vi bidra till att Eskilstuna fick ett större utbud av lokaler. Siten har varit under omställning under en längre tid, det känns väldigt bra att få se saker gå i lås nu, säger Mikael Nylander med ett leende.