Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Skarpa resultat med riktade traineeprogram

På Quintus Technologies tror man mycket på att bygga upp kompetens inifrån och stärka företaget med egna förmågor. Ett bra sätt att göra det på är att utveckla och implementera traineeprogram, något som numera är en väletablerad metod på Quintus då den ger skarpa resultat.

Våra trainees är anställda från dag ett och vi är mycket måna om att behålla dem i verksamheten, säger Stina Sjögren, HR Business Partner på Quintus.

Erik Rosén, Director HR, IT & Communications, avslöjar att Quintus Technologies befinner sig i en mycket stark utvecklingsfas där kompetensförsörjning, både i Sverige och internationellt, är en nyckelfråga.

Fortfarande svenskt ingenjörsbolag

Quintus är i grunden fortfarande ett svenskt ingenjörsbolag men med en mycket snabbt växande global verksamhet. Erik understryker initialt att det krävs ett inflöde av helt ny kompetens och samtidigt behövs en utveckling av befintliga kompetenser för att uppnå de mål som satts upp för Quintus både i Sverige och internationellt.

– I princip alla våra kunder finns utanför Sverige. Som exportbolag med en växande internationell marknad behöver vi rekrytera kompetens också utanför Sverige. Vår strategi för framtiden är att fortsätta att bygga upp försäljnings- och serviceverksamheter i andra länder, samtidigt som vi vidareutvecklar vår teknik och satsar på innovation på hemmaplan. Det ger en fantastisk möjlighet för våra anställda att lämna Sverige för några år i något av våra dotterbolag ute i världen, säger Erik.

Eftersom all teknikutveckling fortfarande sker i Sverige behövs mer kompetens till Västerås, speciellt inom områden som elektrisk och mekanisk konstruktion och beräkning, mjukvaruutveckling, materialvetenskap, logistik, och andra närliggande discipliner.

Den stora utmaningen

Efter flera års framgångsrikt arbete med traineeprogram riktade mot ingenjörsrelaterade yrkesroller så har Quintus byggt upp en strategi och en mall för rekrytering som fungerar. Nu ska traineeinsatsen vidareutvecklas för att omfatta fler affärsområden och yrkesroller inom Quintus.

– Vi har under de senaste åren utvecklat nya applikationsområden, däribland lösningar för konservering av livsmedel, och kompetensbehovet har förstärkts ytterligare med det. Vi tror på en fortsatt stark utveckling inom fler områden, bland annat högtrycksteknik för batteritillverkning, som vi redan idag utvecklar lösningar för, upplyser Erik Rosén.

Utökar traineeprogrammet

Utvecklingen av det befintliga traineeprogrammet började som ett resultat av Quintus tillväxtresa och behovet som den förde med sig gällande kompetensförsörjning. Fokus är teknikinnovation och en accelererad kompetens- och ledarutveckling där trainees arbetar tvärfunktionellt inom ingenjörsfunktionerna under programmets gång.

– Vi har ett stort behov av ingenjörer som är positiva till utlandstjänst i USA, Kina, Japan eller Sydkorea. Den snabbaste vägen att gå för oss är att använda oss av vårt traineeprogram, som förser oss med nyutexaminerade studenter med hög akademisk förmåga och ett brinnande intresse för teknik och affärer. Genom olika uppdrag från oss får de den erfarenhet de behöver. De är anställda från dag ett och vi är mycket måna om att behålla dem i verksamheten där vi också har en aktiv traineeförening, säger Stina Sjögren, HR Business Partner på Quintus.

Programmet utgörs av sex månader i Sverige följt av en utlandspraktik på någon av Quintus marknader under ytterligare sex månader. Programmet utökas nu med kunskapsområden som marknad och försäljning, med möjlighet till anställning i flera olika länder där Quintus har verksamhet.