Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Tågbranschen behöver fler kvinnliga medarbetare

Stadler erbjuder flera olika karriärvägar för kvinnliga medarbetare som vill vara med och göra en stor samhällsinsats. När järnvägen först byggdes öppnades stora möjligheter för fler att resa och arbeta, kvinnor som män. Nu när hela branschen utvecklas för att möta framtidens krav behövs all kompetens som går att finna för att än en gång säkerställa jobb, rörlighet och delaktighet.

Madeleine Hedlund, teamledare i produktionen och Alina Neuer, chef för kvalitetskontroll på Stadler i Tillberga

Ingen bransch har råd att stänga dörren för halva befolkningen. I tider av kompetensbrist är det väldigt tydligt att alla behövs, all kompetens som finns och som är relevant för branschen är värdefull. Stadler Rail i Tillberga utanför Västerås har tagit fasta på det genom att uppmärksamma de fina möjligheter som finns speciellt för kvinnliga medarbetare inom tågbranschen.

– Tågbranschen handlar för oss på Stadler inte om att köra tågen, utan om att underhålla, reparera och renovera dem. Vi söker medarbetare inom i stort sett alla kompetenser som behövs för att totalrenovera ett tåg, förtydligar Eva Hedman, HR-chef på Stadler Rail i Sverige.

Positiv upplevelse från dag ett

Eva understryker att det i dagsläget är alldeles för få kvinnor som söker sig till branschen över lag. På Stadler Rail i Tillberga finns det trots allt en handfull kvinnliga medarbetare som insett vilka fördelar som finns med ett arbete där man har stor möjlighet att påverka såväl sin egen som företagets utveckling.

– För mig har det varit en oerhört positiv upplevelse på Stadler från dag ett, säger Alina Neuer, som arbetar som chef för kvalitetskontroll på Stadler i Tillberga.

Alina har ingen teknisk bakgrund sedan tidigare men ett stort intresse för bra affärer. Hon studerade företagsekonomi på universitetsnivå och har bland annat arbetat med ekonomifrågor och HR. Alina började som trainee på Stadler efter en avslutad masterutbildning, och fick under sin traineeutbildning prova på flera olika roller både i Sverige och internationellt.

– Stadler är ett företag med en stark internationell kultur vilket jag uppskattar. Det var också mycket därför som jag sökte mig hit, tillägger Alina.

Stora utvecklingsmöjligheter på Stadler

Stadler vill vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor i alla åldrar och med alla tänkbara bakgrunder.

– Jag bestämde mig för att byta bransch 2019 och gick från hemtjänsten till industrin. Det har jag aldrig ångrat. Hos Stadler har jag fått stora utvecklingsmöjligheter som är svåra att matcha inom många andra branscher. Det har också varit en positiv omställning för mig som tidigare arbetat kvällar och helger. Nu har jag energi och tid att planera in fritidsintressen också vilket jag aldrig haft tidigare. Det har varit en spännande resa med Stadler hittills och jag ser fram emot att se var vi är på väg tillsammans, säger Madeleine Hedlund.

Madeleine arbetar idag som teamledare i produktionen, en roll som hon har haft sedan drygt ett år. Dessförinnan hade hon också en operativ roll i produktionen som inhyrd konsult. Hon beskriver arbetsmiljön i verkstaden som fantastisk och ett stort lyft för henne jämfört med tidigare. Den resan skulle många andra också kunna göra och tillsammans bidra till att Stadler Rail blir än mer jämlikt.