Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Småskaligt gjuteri med specialiserad kompetens i Arvika

UMS Casting i Arvika är ett specialgjuteri för prototyper och fåstycksproduktion av komponenter i järn. Gjuteriet har en slimmad organisation men kan lösa även mer komplexa uppdrag med hög leveranssäkerhet.

UMS Casting är intresserat av att utveckla samarbeten där företagets unika kompetens kommer till nytta.

Under våren 2018 etablerades UMS Casting i Arvika. Ingen hade kunnat föreställa sig att världen drygt ett och ett halvt år senare skulle befinna sig i ett läge med stängda gränser och begränsad verksamhet på grund av pandemi. Trots att det unga företaget utsattes för press under sitt andra levnadsår har man lyckats bygga upp en bra grund, enligt vd:n Martin Ståhlberg.

– Vi måste kunna se möjligheter i alla lägen, annars kan vi inte utvecklas. Under pandemin har vi fått mer tid för att bygga upp en verksamhet som vi verkligen är stolta över och som kan leverera kundunika projekt. Allt vi gör är special, vi har ingen serieproduktion, allt är kundstyrt, berättar Martin.

Unik kompetens

UMS Casting gjuter ungefär två ton detaljer och prototyper per vecka. Det är en småskalig produktion som man har för avsikt att behålla.

– Vår ambition är att fortsätta förfina vårt erbjudande, vara flexibla och specialiserade. Vi har hög kompetens inom specialgjutning och befinner oss just nu mitt uppe i projektering inför uppstart av nya projekt, säger Martin Ståhlberg.

På UMS Casting kretsar intresset framförallt kring att utveckla nya samarbeten där företagets unika kompetens kommer till nytta.

– Det finns många som arbetar med gjutning, men inte alla som arbetar så nischat som vi med prototyper och fåstycksproduktion, tillägger Martin.

Trots att pandemin följdes av krig och med det även en ekonomisk kris ser framtiden ljus ut för UMS Casting. Nya uppdrag kommer in och verksamheten är i full gång.