Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bravida Prenad driver nationell solcellssatsning

Bravida Prenad har en offensiv tillväxtstrategi som bygger på både förvärv och organisk tillväxt med riktad rekrytering av spetskompetens. Företaget befinner sig i en expansiv fas och planerar etablering av nya kontor företrädelsevis i Sydsverige där Prenad för närvarande har 12 filialer spridda över Skåne och Halland.

Avdelningen för solenergi är nyetablerad men har redan genomfört flertalet större projekt. Ett pågående uppdrag är solcellsanläggningen som i skrivande stund installeras på Lisebergs nya badhus i Göteborg.

Bravida är en växande teknik- och installationskoncern som medverkar i samhällsbyggande projekt över hela Sverige. Genom förvärv har Prenad blivit en del av Bravida och erbjudandet har avsevärt utökats för att möta marknadens krav och behov.  

Inom Prenad finns numera flera av Bravidas nyckelverksamheter representerade, såsom el, vs, säkerhet, automation, vitvaror och solceller. Det senaste tillskottet är just solenergi, som Prenad har helhetsansvar för att ta vidare på nationell nivå.

Enbart större projekt

Avdelningen för solenergi är nyetablerad men har redan genomfört flertalet större projekt. Ett pågående uppdrag är solcellsanläggningen som i skrivande stund installeras på Lisebergs nya badhus i Göteborg.

– Vi fortsätter att bygga en stark verksamhet baserad på intresset för solenergi, där vi ser att intresset för att installera solceller är enormt och fortsätter att växa. Vi fokuserar enbart på större projekt och beställare eftersom det är inom den här nischen som vi kan göra störst skillnad. Vår kompetens kommer till sin rätt i de riktigt stora uppdragen, förklarar Tony Ståhl, som är Försäljningschef på Prenad med ansvar för Nordvästra Skåne.

Ska växa norrut

Den pågående expansionen inom solceller och solenergi drivs från Varberg och planen är att etablera fler lokalkontor i den södra regionen, och successivt ta nya marknadsandelar i andra regioner. Målet är att etablera en lokal närvaro i Stockholm – Mälardalen och därefter sikta på den norra regionen.

Utöver solcellssatsningen pågår även en omfattande expansion inom vitvaror med en stundande etablering av en ny vitvaruavdelning i Helsingborg. Den ska i första hand serva professionella kunder i nordvästra Skåne och närregionen.

Bygger varumärket Bravida Prenad

Inom Bravida finns över 300 avdelningar och samarbete är ett nyckelord inom koncernen. Genom samarbete mellan olika avdelningar kan kompetensen nyttjas fullt ut och varje medarbetares unika förmågor lyftas. Det är tydligt främst i större projekt, där flera olika discipliner samverkar för att nå samma mål; nämligen att överträffa kundens förväntningar genom hela leveransen.

– För oss på Prenad är det givetvis en stor fördel att vara en del av Bravida, som är en välrenommerad koncern med en tradition som bygger på 100 år av goda resultat. Det vill vi också förmedla till våra kunder, nya som gamla. Det är ett arbete som vi har påbörjat nu och som kommer att fortsätta inpå 2024; att bygga varumärket Bravida Prenad, säger Tony Ståhl.

Barncancerfonden