Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Arvidsjaur vinner på sin välkomnande attityd och höga servicenivå

Arvidsjaur har en stabil arbetsmarknad, väl fungerande skolor och förskolor, samt inte minst ett rikt kultur- och fritidsutbud som är anpassat efter en kommun i Arvidsjaurs storlek. Dessutom finns det attraktiva boendemiljöer över hela kommunen, och detsamma gäller etableringsmöjligheter för företag. Kort sagt – Arvidsjaur har allt.

Hur lyckas man skapa en kommun som har allt? Det är en bra fråga, tycker Mats Lundberg, som är HR-chef inom kommunförvaltningen. Han svarar:

– Vi har i Arvidsjaur en välkomnande attityd och en hög servicenivå gentemot både företag och invånare. Det är inte bara som vi säger inom kommunen, vi har lyssnat på respons från olika håll och vi vässar ständigt vårt erbjudande för att Arvidsjaur ska bli ännu mer attraktivt för boende, företagare och besökare.

Arvidsjaur var 2020 Sveriges fjärde bästa skolkommun och är fortfarande bland landets bästa. När barnfamiljer väljer bostadsort är det nästan alltid avgörande hur väl skolan levererar i fråga om resultat och trivsel.

Detsamma gäller utbud av fritidsaktiviteter. I Arvidsjaur finns det en stark tradition av att engagera sig ideellt och det ger också ett rikt föreningsliv med många olika valmöjligheter vad gäller aktiviteter. Dessutom är det gångavstånd till det mesta, vilket gör det lättare att hinna med en aktiv fritid utöver jobb och skola.

Unik, internationell och dynamisk miljö

En förutsättning för att kommunal service ska kunna utvecklas är att det finns blomstrande företag i kommunen. Arvidsjaur har ett dynamiskt och spännande näringsliv med många specialnischer. Flera företag är världsledande inom sin bransch, exempelvis inom däcktester, något som Arvidsjaur är globalt känt för.

– Idag har vi en unik, internationell och dynamisk miljö med mycket goda utvecklingsmöjligheter, bekräftar Mats Lundberg.

Hur skapas ett framgångsrikt näringsliv med välmående företag lokalt?

– Ett av Arvidsjaur kommuns övergripande mål är att det ska vara enkelt för det lokala näringslivet och våra företagare att utvecklas i Arvidsjaurs kommun. Det tycker jag, som näringslivsstrateg i Arvidsjaurs kommun, visar på att det finns en vilja att arbeta för ett gott företagsklimat i kommunen, svarar Anne Enoksson.

Kommunens näringslivsenhet har bland annat som uppdrag att samordna och lotsar till rätt myndighet, finansiär eller andra aktörer som kan vara till nytta för företagande, utveckling, investeringar eller etablering. Arbetssättet bygger på att samla resurser och aktörer runt företagaren och utgår från i vilket stadie företaget är och vilka behoven är.

– Tillsammans med övriga kollegor i kommunen och företrädare för ortens företagare arbetar vi inom näringslivsenheten med ständiga förbättringar för att gynna det lokala näringslivet och företagsklimatet. Ett levande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart Arvidsjaur även för kommande generationer, tillägger Anne Enoksson.

Välkomnar fler

Kommunen arbetar också aktivt för att fler ska upptäcka vilken bra plats Arvidsjaur är att bo och verka på. Ett exempel på en sådan insats är att man inom kommunen tagit fram information och genomför olika insatser riktade direkt mot besökare, nyinflyttade och personer som är intresserade av att kanske en dag flytta till Arvidsjaur.

Den nionde december i år arrangeras en dag för hela familjen, Vinterfest 2023, en aktivitetsdag för invånare och besökare, som bland annat omfattar rekryteringsmässa.

Budskapet i korthet är att Arvidsjaur är redo och välkomnar fler som vill vara med och bygga framtiden i en expansiv norrbottnisk kommun.